Siirry sisältöön

Laurean koronaohjeistus: Vain välttämätön työpajaopetus kampuksilla 31.1.2022 asti

Välttämätön työpajaopetus kampuksilla on edelleen mahdollista järjestää turvallisesti.

henkilö käyttää tietokonetta

(Ohjeistus päivitetty 7.1.2022: vain välttämätön työpajaopetus kampuksilla 31.1.2022 asti, mahdollisia muutoksia ravintolapalveluihin)

Uudenmaan koronatilanteen vuoksi Laurea jatkaa etäopetusta pääsääntöisenä opetusmuotona 31.1.2022 asti. Välttämätön työpajaopetus kampuksilla on edelleen mahdollista järjestää turvallisesti. THL on riskiarviossaan arvioinut koronavirustartunnan ja taudin leviämisen todennäköisyyden olevan pieni korkeakoulujen lähiopetuksessa. Käytämme maskeja kampuksilla sekä noudatamme kaikessa toiminnassa hyviä hygieniakäytäntöjä. Näillä toimenpiteillä vähennämme edelleen tartuntariskiä.

Henkilöstön etätyösuositusta on jatkettu 28.2.2022 asti. Laurea tulee myös tarjoamaan itsesuoritettavaan testaukseen tarkoitettuja kotitestejä henkilöstölle, joiden työtehtävät edellyttävät läsnäoloa kampuksilla, työmatkustamista tai työnkuva sisältää muita sellaisia tehtäviä, joissa lähikontaktien välttäminen on haastavaa. Laajan etäopetuksen ja -työn vuoksi kampusten ravintolapalveluihin voi tulla muutoksia.

Seuraamme epidemiatilanteen kehittymistä ja päivitämme ohjeistuksia tarvittaessa viranomaisten antamien ohjeiden ja suositusten mukaisesti opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Opetuksen jär­jes­te­lyt 

Laurean kampuksilla järjestetään 7.1.2022-31.1.2022 vain pakolliset työpajat. Kaikki muu opiskelu ja ohjaus järjestetään etänä kaikkien opiskelijaryhmien kohdalla. Myös keväällä 2022 aloittavien opiskelijaryhmien orientaatiot toteutetaan etätoteutuksena. Opintojaksojen opettajat ohjeistavat opiskelijoita opetuksen toteutuksesta. 

Välttämätön lähiopetus järjestetään turvallisesti seuraavien periaatteiden mukaisesti:​​​​​​​

 • Kaikki toiminta kampuksilla tapahtuu turvallisesti, riittävään väljyyteen pyrkien sekä hygieniasta huolehtien. Käytämme kampuksilla kasvomaskia.
 • Karanteenissa olevien tai terveyssyistä poissa olevien opiskelijoiden opintojen eteneminen ja osaamisen kehittyminen varmistetaan pedagogisilla ratkaisuilla, esimerkiksi läsnäoloa korvaavilla itsenäisillä oppimistehtävillä.
 • Tilavaraukset tulee Peppi-järjestelmässä päivittää, jos tilatarpeeseen tulee muutoksia.

Tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kampuksilla

Laurean kampuksilla ei järjestetä yleisötapahtumia tai yksityistilaisuuksia 7.1.2022-28.2.2022. Opetustoimintaan, liiketoimintaan ja TKI:hin liittyvät välttämättömät tilaisuudet voidaan järjestää seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Tilaisuuden järjestäjä vastaa terveysturvallisuuskäytännöistä. Paikalle tullaan vain terveenä ja kasvomaskeja käytetään. Järjestäjän vastuulla on varmistaa riittävät etäisyydet sekä hygieniataso.
 • Sisätiloissa tilaisuuden osallistujamääräksi suositellaan korkeintaan 50 % tilan enimmäishenkilömäärästä ja osallistujille on tarjottava myös etäosallistumismahdollisuus
 • Ulkoalueilla järjestettävät tilaisuudet toteutetaan voimassa olevien viranomaissuositusten ja -määräysten mukaisesti.
 • Turvallisuuspalvelut konsultoivat tapahtumien järjestämisen turvallisuuskysymyksissä

Jo suunnitellut Laurean omat yleisötapahtumat ja yksityistilaisuudet on peruttava ajalta 7.1.2022-28.2.2022. Ulkopuolisten järjestäjien tilaisuuksien osalta tehdään tapauskohtainen arvio turvallisuuspalveluiden toimesta. Ulkopuolisten tilavuokrauspyynnöt on ohjattava corona@laurea.fi osoitteeseen konsultointia varten.

Suuret opiskelijakunnan järjestämät tapahtumat suositellaan siirrettäväksi ja pidettäväksi aikaisintaan helmikuussa 2022 edellyttäen, että alueellinen epidemiatilanne on oleellisesti kohentunut.

Palvelut kampuksilla 

Laaja etäopetus ja -työskentely voi aiheuttaa muutoksia ravintolapalveluiden aukioloihin. Muut palvelut kampuksilla ovat käytettävissä aukioloaikojen mukaisesti. Turvallisen asioinnin varmistamiseksi suosittelemme käyttämään palveluita verkossa tai varaamaan palveluajan ruuhkien minimoimiseksi ja palvelun varmistamiseksi. Laurean kirjastot, opintotoimistot ja ServiceDesk palvelevat verkossa ja kampuksilla.

Kaikkien Laurean kampuspalvelujen käyttö edellyttää ohjeiden mukaisesti etäisyyden pitämistä, kontaktien minimoimista, hyvästä käsihygieniasta huolehtimista ja kasvomaskin käyttöä. Suosittelemme, että tilojen käyttö suunnitellaan siten, että tiloihin otetaan asiakkaita korkeintaan 50 % tilan kapasiteetista.

Opiskelijoiden ulkomaanmatkat  

Opiskelijavaihdot ulkomaille ovat mahdollisia maissa, joissa UM:n matkustustiedotteen mukainen turvallisuustaso on ”noudata tavanomaista varovaisuutta” tai ”noudata erityistä varovaisuutta”. KV-vaihtoa suunnittelevan velvollisuutena on selvittää kohdemaan UM:n matkustustiedotteen sisältö, ajantasaiset maahantulosäädökset sekä mahdolliset kansalliset rajoitukset ja suositukset. Kv-harjoittelun toteuttaminen edellyttää erillistä riskiarviota, mikäli kohdemaan turvallisuustaso UM:n matkustustiedotteessa on ”vältä tarpeetonta matkustamista” tai ”vältä kaikkea matkustamista”. Matkustaminen ei ole mahdollista maihin, joiden turvallisuustaso on ”poistu maasta välittömästi”.

THL suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissä osoitteen corona@laurea.fi kautta.

THL:n matkustussuositus

UM:n matkustustiedotteet

Yhteiset turvallisuutta ylläpitävät ohjeet  

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksilla on vastuullinen yhteistyö sekä yhteisten ohjeiden noudattaminen:  

 • Kampuksille tullaan vain täysin terveinä. Jos minkäänlaisia oireita ilmenee, tulee viivytyksettä hakeutua kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.  
 • Kampuksilla käytetään kasvomaskia. Mikäli henkilö ei terveydellisistä syistä pysty käyttämään kasvomaskia, hän käyttää henkilökohtaista kestokäyttöistä suojavisiiriä. Kasvomaskin/visiirin saa aulapalveluista. Myös omien maskien/visiirien käyttäminen on mahdollista.  
 • Laurea tarjoaa opiskelijoiden käyttöön päivittäiset maskit. Nämä maskit ovat joko kirurgisia suu-nenäsuojaimia tai FFP2-suojaimia. 
 • Huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Heti kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaateissa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.  
 • Huolehditaan riittävästä väljyydestä kampuksilla
 • Tehostetun siivouksen lisäksi tiloissa on saatavilla desinfiointiliinoja yhteiskäyttöisten pintojen pyyhkimiseksi 
 • Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen lataamista puhelimeen 
 • Kannustamme henkilöstöä ja opiskelijoita hankkimaan suositusten mukaiset rokotukset heti, kun se on mahdollista. 
 • Opiskelijat voivat varata kampuksen tiloja tilanvarausjärjestelmästä omaa työskentelyä tai pienryhmätyöskentelyä varten turvaohjeita noudattaen. Jos tila varataan pienryhmätyöskentelyä varten, tulee tilavaraukseen kirjata kaikkien osallistujien nimet. Tämä nopeuttaa mahdollisten altistumisketjujen jäljittämisessä.  ​​​​​​​​​​​​​​

Lue lisää suojavarusteiden turvallisesta käytöstä kampuksilla tästä (Laurean opiskelijaintra).   

Lue lisää koronavirukselta suojautumisesta THL:n sivuilta  

Lisätietoja: