Siirry sisältöön

Verkossa, monimuotona vai päiväopintoina? Löydä sinulle sopiva opiskelutapa

Tutustu, millaista on opiskella Laureassa päivä- ja monimuoto-opinnoissa tai kokonaan verkko-opintoina.

Yhteishaku Laurean koulutuksiin on jälleen käynnissä ja tarjolla on kolme erilaista tapaa suorittaa opintoja: päiväopinnot, monimuoto-opinnot ja kokonaan verkossa suoritettavat opinnot. Jokaisessa opiskelumuodossa on omat vahvuutensa, joiden vuoksi ne sopivat erilaisille opiskelijoille ja erilaisiin elämäntilanteisiin.

Kaikissa opiskelumuodoissa opiskelijalta edellytetään sitoutumista opiskeluun. Opiskelu korkeakoulussa vaatii opiskelijalta riittävästi aikaa opiskeluun, ryhmätyötaitoja sekä itseohjautuvuutta ja kykyä aikatauluttaa omat opinnot omaan elämään sopiviksi. AMK-opinnot ovat kaikissa opiskelumuodoissa yhtä laajoja ja myös harjoittelua sisältyy opintoihin yhtä paljon opiskelutavasta riippumatta.

Verkko-opiskelu tarjoaa vapautta ja vastuuta

Laureassa on jo usean vuoden ajan voinut suorittaa useita eri AMK- ja YAMK-koulutuksia kokonaan tai osittain verkossa. Kokonaan verkossa opiskelu ei sovi välttämättä jokaiselle opiskelijalle, mutta parhaimmillaan se tarjoaa ainutlaatuista joustavuutta opiskeluun.

Opiskelu verkossa onnistuu vaikka ulkomailta käsin. Monelle opiskelijalle ei päivä- tai monimuoto-opiskeluun osallistumisen olisi mahdollistakaan esimerkiksi työssäkäynnin, perhetilanteen, harrastusten tai muun elämäntilanteen vuoksi.

”Verkossa omaan tahtiin opiskelu on minun arjessani mahdollistanut sen, että lapset voivat olla lyhyempiä päiviä päiväkodissa. Kun itse voi päättää, milloin koulutöitä tekee, on aikaa vapautunut enemmän niin lasten ja perheen kanssa olemiseen kuin ystäville ja treenaamiseen.”

Milja Talvitie, sosionomiopiskelija. Lue Miljan opiskelijatarina

Parhaiten verkko-opiskelu sopii oma-aloitteiselle, itseohjautuvalle opiskelijalle. Omien opintojen etenemisestä on pidettävä huolta itse ja varattava omassa arjessa riittävästi aikaa opiskeluun.

Vaikka verkko-opiskelu on itsenäistä, ei se silti tarkoita pelkkää yksinäistä puurtamista. Tärkeä osa verkko-opiskelua ovat verkossa tapahtuvat tapaamiset, keskustelut sekä ryhmätyöt.

Monipuolinen monimuoto

Monimuoto-opiskelu yhdistää yhteisöllistä lähiopiskelua kampuksilla sekä joustavaa, itsenäistä opiskelua verkossa. Opetusta järjestetään koulutuksesta riippuen tiettyinä päivinä tai iltaisin. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että opinnoissa on myös kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta sekä tapaamisia, joissa on läsnäolovelvoite.

”Opintojen suorittaminen monimuoto-opintoina on ollut joustavaa ja mahdollistanut sen, että myös muulle elämälle jää aikaa.”

Ida-Emilia Grims, liiketalouden opiskelija. Lue Ida-Emilian opiskelijatarina

Monimuoto-opinnoissa opiskelija pääsee vaikuttamaan jonkin verran opintojensa aikatauluihin, mikä helpottaa opiskelun sovittamista arkeen. Monimuotokoulutuksessa opiskelu sopiikin hyvin niille opiskelijoille, jotka haluavat opiskella työn ohessa, mutta yhtä hyvin monimuoto tarjoaa mahdollisuuden harrastusten tai perhe-elämän yhteensovittamiseen.

”Koripalloa en ole halunnut jättää pois. Opintojen yhdistäminen pelaamiseen on kuitenkin ollut helppoa, sillä verkkokursseja ja lähiopetusta on voinut valita mielensä mukaan joustavasti.”

Taru Tuukkanen, liiketalouden opiskelija. Lue Tarun opiskelijatarina

Monella työelämässä jo olevalla opiskelijalla on kova halu ja motivaatio suorittaa opintojaan nopeammassa tahdissa. Vaikka opinnot ovatkin työmäärältään yhtä suuret monimuoto- ja päiväopintoina, on moni opiskelija onnistunut lyhentämään opiskeluaikaansa suorittamalla opintoja nopeassa tahdissa. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että myös monimuoto-opintoihin kuuluu esimerkiksi työpajoja tai simulaatioharjoituksia, jotka järjestetään tiettyinä ajankohtina.

”Keväällä tuli vedettyä kasaan 50 opintopistettä, joten kyllä työ ja perhe ovat yhdistettävissä opintojen ripeään suorittamiseen. Arjen yhteensovittaminen on asenteesta kiinni ja periaatteeni on, että 36 tuntia vuorokaudessa pitää riittää.”

Jali Peltonen, restonomiopiskelija. Lue Jalin opiskelijatarina

Päiväopiskelu on opiskelijaelämää parhaimmillaan

Opiskelumuotoa miettiessä on tärkeää pohtia, mikä on juuri itselleen sopivin opiskelumuoto, ja mitä opinnoistaan eniten haluaa saada irti. Monelle opiskelijalle lähiopiskelu yhdessä muiden kanssa kampuksella on paras tapa oppia ja tällöin perinteinen päiväopiskelu on sopivin tapa opiskella.

Päiväopinnoissa pääosa opinnoista toteutetaan lähiopetuksessa ja -ohjauksessa, mutta mukana on totta kai myös itsenäistä opiskelua ja verkko-opintoja. Päiväopinnot edellyttävät opiskelijalta pääsääntöisesti läsnäoloa arkisin.

Lähiopiskelu kampuksella avaa myös opiskelijaelämän kaikkein kokonaisvaltaisimmin, kun arkea värittävät opintojen lisäksi koko opiskelijayhteisö, erilaiset aktiviteetit ja opiskelija-aktiviteetit.

”Tärkeintä on pitää hauskaa. Opiskeluaika ei ole vain opiskelua varten – siksi sitä sanotaankin opiskelijaelämäksi.”

Emilia Aitalaakso, liiketalouden opiskelija. Lue Emilia opiskelijatarina

Löydä sinulle sopiva opiskelutapa