Siirry sisältöön

Mitä kumppanimme sanovat meistä?

Kysyimme kumppaneiltamme kolme tärkeää tekijää, miksi Laurea on tärkeä toimija Uudellamaalla.

Uutinen 2.5.2018

Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula: "Laurea tärkeä alueellinen kehittäjä"

1. Koulutus tärkeä vetovoimatekijä. "Koulutus on kunnalle erittäin kova vetovoimatekijä; mitä parempi koulutustarjonta on, sitä vetovoimaisempi kunta. Lohjalla meillä on hyvä perusopetus ja hyvät ammatilliset oppilaitokset. Laurea on kuitenkin Lohjan ainoa korkea-asteen oppilaitos ja siksi sen läsnäolo täällä äärimmäisen tärkeää.

On myös hienoa nähdä opiskelijoita Lohjan katukuvassa. Minulla on ollut tapana käydä uusien opiskelijoiden lukukauden avajaistilaisuudessa Laurean kampuksella keväisin ja syksyisin toivottamassa uudet opiskelijat tervetulleiksi Lohjalle. He tuovat energiaa ja elämää kaupunkiin. "

2. Koulutettua työvoimaa alueen tarpeisiin. "Ammattikorkeakoulu kouluttaa kaupungin ja lohjalaisten yritysten tarpeisiin ammattilaisia, joita tällä alueella kipeästi tarvitaan. Laurean sairaanhoitajat ovat tärkeitä sosiaali- ja terveysalalle ja tradenomit elinkeinoelämälle. Hyvä esimerkki on myös syksyllä Lohjalla ensi kertaa alkanut sosionomikoulutus, joka oli yhteishaussa Laurean vetovoimaisimpia koulutuksia. Tämä kertoo, miten kova tarve alan koulutetuille osaajille tällä alueella on."

3. Alueellinen kehittämistoimija. "Laurean kolmantena tärkeänä roolina Lohjan näkökulmasta nostaisin esiin alueellisen kehittämisen. Olemme tehneet Laurean kanssa monia merkittäviä yhteistyöhankkeita, joissa opiskelijoiden tuoma panos alueen kehittämiseen on ollut vahva. Kaupunki tarvitsee kehittämisen tueksi tutkimuksia ja erilaista dataa, joten vakiintunut käytäntö onkin kysyä Laureasta, löytyisikö aiheesta kiinnostunutta opiskelijaryhmää hankkimaan tietoa.

Hyvä esimerkki yhteistyöprojektista on Helsinki-Turku -moottoritien liittymien kehittämisselvitys, jossa arvioitiin Lohjan viiden moottoritieliittymän erilaisia profiileja ja niiden kehittämistä. Tämä selvitys ei jäänyt hyllyyn pölyttymään, vaan sitä on käytetty systemaattisesti avuksi muun muassa kaavoituksessa."

Espoon Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen: "Ammattikorkeakoulusta apua yritystoiminnan kehittämiseen"

1. Yrittäjyysvalmiuksia opiskelijoille. "Yrittäjyyden kannalta on tärkeää, että opiskelu ammattikorkeakoulussa tarjoaa tänä päivänä opiskelijoille hyvät valmiudet yrittäjyyteen. Aikaisemmin yleisin suunta opiskelijoille oli työllistyä isommassa yrityksessä, mutta nykyään myös yrittäjäksi lähteminen on vaihtoehto entistä useammalle. Myös niin sanotut kevyt- ja hybridiyrittäjyyden mallit tarjoavat opiskelijalle uusia väyliä aloittaa yritystoiminta.

Erityiseen tärkeää minusta on, että opinnoissa opitaan ymmärtämään, mikä on suunnittelun merkitys yrittäjäksi ryhtymisessä. Olit sitten parturi-kampaaja tai teknologiayrittäjä, niin sinulla on alussa oltava liiketoimintasuunnitelma ja strategia, miten aiot tavoitteisiisi päästä."

2. Matalan kynnyksen tutkimusapua yrittäjille. "Yrittäjien kannalta haluaisin korostaa, miten ammattikorkeakoulua voisi vielä enemmänkin hyödyntää apuna ikään kuin matalan kynnyksen tutkimustyössä. Erityisesti pienen yrityksen kannalta opiskelijoiden ja heidän opettajiensa mahdollistama apu yritystoimintaa kehittävässä tutkimustyössä ja tutkitun tiedon analysoinnissa on erittäin arvokasta.

Parhaita tuloksia yrittäjien näkökulmasta tarjoavat muun muassa opiskelijoiden tekemät markkinatutkimukset ja asiakaskartoitukset - esimerkiksi tilanteissa, joissa pohditaan uuden toimipisteen perustamista tietylle alueelle. Opiskelijat voivat tarjota yrittäjälle myös kullanarvoista näkemystä markkinoinnin tueksi, kun tavoitellaan uusia asiakasryhmiä."

3. Lisäoppia yrittäjälle. "Espoon seudulla pk-yrittäjyyttä leimaa asiantuntijayrittäjyyden vahva osuus verrattuna. Moniin muihin alueisiin verrattuna paikallisilla asiantuntijayrittäjillä on myös huomattavasti enemmän kosketuspintaa kansainväliseen liiketoimintaan.

Yksi tärkeä näkökulma ammattikorkeakoulun rooliin onkin se, että sieltä yrittäjä voi hakea lisää valmiuksia omiin yrittäjätaitoihinsa. Ammattikorkeakoulu on lähellä käytäntöä, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia hakea myös syvempää teoria- ja tietopohjaa yrityksen kehittämiseen. Jos yrittäjä haluaa laajentaa osaamistaan, hakee uutta kasvua tai hänellä on kansainvälistymistavoitteita, niin suosittelen aina hakemaan lisäoppia Laureasta."

Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila: "Ammattitaitoista työvoimaa alueen työnantajille"

1. Tärkeitä opiskelumahdollisuuksia Hyvinkäällä. ”Laurealla on tärkeä merkitys Hyvinkään kaupungille, koska se tarjoaa opiskelumahdollisuuksia kaupungin alueella ja tuo sitä kautta vireyttä koko kaupunkiin. On hyvin tärkeää, että Hyvinkään kaupungissa sijaitsee sellainen oppilaitos, joka tarjoaa AMK-tasoista opetusta.

Laurea on laaja yhteisö, jossa koko Uudenmaan verkosto on käytettävissä ja opiskelumahdollisuudet ovat monipuoliset. Toivomme myös, että opiskelijat osallistuvat meidän kulttuuri- ja liikuntatoimintaan. Elinvoimaa tulee korkeakouluopiskelijoiden kautta monella eri tapaa ”

2. Ammattitaitoista työvoimaa paikallisille yrityksille. ”Kaupungin elinvoima on kiinni siitä, että meidän yrityksillä menee hyvin ja heillä on työvoimaa. Konkreettisin hyöty paikallisille yrityksille Laureasta on se, että he saavat ammattitaitoista työvoimaa ja eri alojen erityisosaamista. Opiskelijoita voi käyttää opinnäytetöiden tekemisessä, ja opiskelijat voivat jo opiskeluaikanaan tehdä kaupungille erilaisia selvityksiä ja tutkimuksia.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä tästä on se, että Laurean opiskelijat ovat tehneet selvityksiä kaupungin yrittäjiltä siitä, miten kaupungin keskustaa tulisi jatkossa kehittää.”

3. Yhteistyö Hyvinkään aluesairaalan kanssa. ”Nykyinen ikärakenne on sellainen, että nuoret opiskelijat ovat erittäin tervetulleita kaupunkiin sekä opiskelemaan että asumaan. Meille Hyvinkäällä erityisen merkittävää on tietysti Laurean tarjoama sairaanhoitajakoulutus, koska Hyvinkäällä on korkeatasoinen sairaala, ja yhteistyö heidän kanssaan on tärkeää.”

Vantaan Yrittäjien toimitusjohtaja Esa Mänttäri: ”Laurea yrittäjän kumppanina”

1. Yhteistyö opiskelijaprojekteissa. ”Me edustamme noin 2000 vantaalaista pk-yrittäjää ja meidän jäsenemme ovat kokeneet yhteistyö Laurean kanssa arvokkaaksi. Paljon projekteja tehdään liiketalouden opiskelijoiden kanssa, joilta yrittäjät saavat ennakkoluulottomia, tuoreita ja käytännönläheisiä ajatuksia yritystoiminnan kehittämiseen; markkinakartoitusta, myynnin tukea, sosiaalisen median markkinoinnin kehittämistä. Tällaista apua ei yrittäjä voi näin helposti saada kuin, mitä Laurean kanssa on mahdollista.”

2. Osaavia työntekijöitä. ”Laureasta valmistuneet opiskelijat työllistyvät erinomaisesti, mikä kertoo koulutuksen korkeasta laadusta. Kun kilpaillaan parhaista osaajista alalla kuin alalla, kannattaa työnantajien olla tiiviissä yhteistyössä Laurean kanssa. Näin yrittäjä voi löytää huipputyöntekijöitä jo heidän opiskeluaikanaan. Oman arvokkaan asiantuntemuksensa tuovat myös Laurean kansainväliset opiskelijat.”

3. Laaja merkitys koko alueelle. ”Turvallisuusalalla Laurea on suvereeni toimija kansallisesti ja sosiaali- ja terveysalalla Suomen suurin. Kauneudenhoitoalan koulutus on Suomessa ainutlaatuinen. Yhteiskunnallisesti ajatellen Laurean monipuolisella ja laadukkaalla koulutuksella on äärimmäisen iso merkitys. Näillä aloilla on myös paljon mahdollisuuksia uuteen yritystoimintaan. Terveyden ja hyvinvoinnin alalla uusia yrityksiä syntyy koko ajan ja yrittäjyys on alan opiskelijoille entistä merkittävämpi vaihtoehto tulevaisuudessa.”

 
Laurea-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja on nyt käynnissä. Lahjoittamalla Laurealle voimme yhdessä varmistaa entistä laadukkaamman koulutuksen lähes 8000 opiskelijallemme. Samalla tuet myös kampuspaikkakuntiemme elinvoimaisuutta sekä vahvistat tulevaisuuden osaamista Uudellemaalle ja koko Suomelle. Lue lisää varainhankintakampanjasta.

Lisätietoja: