Siirry sisältöön

SotePeda 24/7-hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveysalan pedagogisia ratkaisuja

SotePeda 24/7 –hankkeen kick off –tilaisuus järjestettiin 12. - 13.6. 2018

Uutinen 15.6.2018

SotePeda 24/7 -hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri alojen opettajien, opiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen ja rakenteiden käyttämisessä, johtamisessa ja kehittämisessä.

Laurean Tikkurilan kampuksella järjestettiin SotePeda 24/7 –hankkeen kick off -tilaisuus 12. - 13.6. 2018. Tilaisuuteen oli saapunut osallistujia korkeakouluista kattavasti eri puolilta Suomea. Tilaisuuden tavoitteena oli tuoda yhteen hankkeen eri toimijat ja luoda yhteisiä toimintamalleja ja työkaluja hanketyöhön tälle monialaiselle verkostolle. Seminaari alkoi yhteisellä osuudella ja jatkui työpakettikohtaisella suunnittelutyöllä työryhmittäin.

Hankkeen projektipäällikkö, Laurean lehtori Outi Ahonen avasi tilaisuuden, kertoi hankkeen taustoista ja tavoitteista:

- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kehittyvät jatkuvasti yhä monimuotoisemmiksi. Kansalaiset vaativat helposti käytettäviä ja ympärivuorokauden toimivia palveluja, joissa asiakkaalla on aktiivinen rooli. Digitaaliset ympäristöt ja tiedon toisiokäyttö haastavat ammattilaiset pohtimaan eettisiä toimintamalleja työssään. Tämä kaikki vaatii sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta uudenlaista osaamista ja kykyä toimija monitoimijaisissa verkostoissa, palveluja kehitettäessä. Hankkeen tavoitteet tukevat tätä muutosta ja niihin voidaan päästä vain monialaisella osaamisella sekä avoimella ja joustavalla työotteella, Ahonen kertoi avauspuheessaan.

Laurean julkaisusuunnittelija Tarja Laakkonen sekä opiskelijaharjoittelija Rosa Dahlqvist kertoivat hankkeen viestintätyökaluista. Aktiivisen työpajatyöskentelyn lomassa Laurean yliopettaja Elina Rajalahti ja Tampereen Teknillisen yliopiston tutkimusjohtaja Alpo Värri kertoivat kansainvälisestä laajasta työstä, jota on jo tehty eri foorumeilla. Seminaari päättyi yhteiseen sessioon hankeen yhteistyökumppaneiden kanssa, jossa käytiin dialogia, miten yhteistyökumppanit voivat olla mukana hankkeen toiminnassa. Mukana oli toimijoita THL:stä, Hotuksesta, Oda-hankkeesta, SOSTE:sta ja Ikäteknologia Valli ry:stä.

SotePeda 24/7 -hanke vastaa hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan korkeakoulujen kehittämisohjelman mukaisiin tavoitteisiin. Hanke toteutetaan 22 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston muodostaman konsortion yhteistyönä. Laurea toimii hankkeen koordinaattorina. Lisäksi hankkeella on laaja yhteistyöverkosto. Hanke jatkuu joulukuuhun 2020 saakka.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa sote-alalle digi- ja palvelumuotoiluosaamista, tehdä tulevaisuuden osaamisen määrittelyt ja tuottaa digi-soten monialaisia oppimissisältöjä.

- Palvelumuotoilun osaamista kysytään ja tarvitaan ihmisläheistä ja innovatiivista palvelukehitystä sotealalla. Se on osaamista, jota ei välttämättä kaikissa ammattikorkeakouluissa vielä sote-alalla ole, kommentoi muotoilun lehtori ja hankkeen työpaketti 4:n vastuukoordinaattorina toimiva Timo Sirviö Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Hankkeessa ensisijaisia kohderyhmiä ovat korkeakoulujen opettajat ja opiskelijat, joille kehitetään uudet osaamisen määrittelyt, pedagogiset ratkaisut, osaamismerkkijärjestelmä ja oppimisympäristöt sekä opintokokonaisuudet ja digitaaliset oppimispolut.

- Sote-uudistus tulee, mutta digitalisaatio on vielä isompi muutos, mikä koskee myös sote-alaa. Meidän täytyy kehittää opetusta ja saada sellaisia osaajia työelämään, jotka pystyvät tulevaisuuden muuttuvassa, digitalisoituvassa toimintaympäristössä työskentelemään, korostaa työpaketti 6 koordinoiva sosiaali- ja terveysalan lehtori Päivi Sihvo Karelia-ammattikorkeakoulusta.

- Ei mennä digitaalisuus edellä vaan se on vain väline. Mennään asiakaslähtöinen palvelu edellä, jossa digitaalisia palveluja ja välineitä hyödynnetään, Sihvo jatkaa.


Hanke on laajuudessaan ensimmäinen laatuaan. Sirviö odottaakin monialaiselta hankkeelta paljon:

- Verkotumme toisiimme ja osaaminen laajenee - siitä varmasti syntyy synergiaa.

Myös Sihvo jakaa samat odotukset:

- Erityisen hienoa tässä hankkeessa on verkostomainen työskentely ja monialaisuus - se varmasti tuo lisäarvoa, Sihvo summaa.

Lisätietoja: