Siirry sisältöön

Opinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiin

Laurean opiskelijat ovat mukana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kehittämistyössä.

​Yliopettaja Päivi Marjanen (vas.) ja opiskelijat esittelivät alustavia tutkimustuloksiaan perjantain LAPE-oppimisverkostotilaisuudessa.

Uutinen 9.5.2018

Laurea on ollut kuluneen talven ja kevään ajan tiivisti mukana pääkaupunkiseudun Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeessa. Hanke vastaa pk-seudulla hallituksen yhden kärkihankkeen, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman eli LAPEn, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä koskevan kehittämiskokonaisuuden toteuttamisesta.

Laurea on yhtenä toimijana suunnittelemassa ja toteuttamassa hankkeen neljää oppimisverkostotilaisuutta. Joulukuussa ja maaliskuussa järjestetyt ensimmäiset kaksi oppimisverkostotilaisuutta ovat koonneet yhteen runsaan joukon opiskeluhuollon ammattilaisia pääkaupunkiseudun kunnista. Viimeisin oppimisverkoston kokoontuminen pidetiin Jokiniemen koululla Vantaalla perjantaina 4. toukokuuta.

Toukokuun oppimisverkostotilaisuudessa käytiin läpi LAPE-opiskeluhuollon kehittämis- ja työryhmien työn etenemistä. Erityisenä teemana päivässä oli osallisuuden vahvistaminen opiskeluhuollossa. Näkökulmia teemaan toivat muun muassa perusopetuksen oppilashuollon päällikkö Vesa Nevalainen Helsingin kaupungilta sekä projektipäällikkö Anna-Mari Summanen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta Karvista.

Useita opinnäytetöitä tekeillä hankkeessa

Perjantain tilaisuudessa puheenvuoron saivat myös Laurean opiskelijat, jotka esittelivät parhaillaan käynnissä olevaa kehittämistyötään. Opiskelijat tutkivat 5 - 8 -vuotiaiden lasten hyvinvointikokemusta ja tavoitteena on olla mukana kehittämässä ammattilaisten käyttöön mittaristoa, jonka avulla voidaan arvioida lasten subjektiivista hyvinvointia.

Mukana kehittämistyössä on seitsemän eri YAMK-koulutusten opiskelijaa ja 5 sosiaalialan AMK-opiskelijaa, jotka tekevät kehittämistyötä osana opinnäytetyötään. Pisimmälle työssään olivat kevään aikana ehtineet Jonna Takala ja Vesa Setälä, jotka olivat tammi-helmikuussa haastatelleet lapsia päiväkodeissa ja kouluissa.

Takala ja Setälä olivat haastatteluissa pyrkineet selvittämään lasten hyvinvoinnin kokemuksia niin psyykkisen, fyysisen, materiaalisen kuin sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. Kysymyksensä he olivat pyrkineet sanoittamaan mahdollisimman hyvin lapsille sopiviksi; mikä tekee sinut onnelliseksi, mistä tulee pahaa mieli, missä olet hyvä ja mikä sinua pelottaa.

Haastatteluiden tuloksissa esiin nousi Takalan ja Setälän mukaan muun muassa se, että lapsille tärkeää ovat ei-materiaaliset asiat, kuten sosiaaliset suhteet ja leikkiminen. Pääsääntöisesi lapsilla on paljon kavereita ja lapset kokevat olevansa hyviä erityisesti liikuntalajeissa.

Aitoja ja koskettavia vastauksia lapsilta

- Monet haastatelluista lapsista olivat aikamoisia filosofeja. He sanoivat todella hienoja juttuja, joita jäi monesti jälkikäteenkin pohtimaan, kuvailee YAMK-opiskelija Vesa Setälä haastatteluiden antia.
- Esimerkkinä vaikkapa se, miten lapset pelkäävät kavereiden menettämistä, tai miten he kuvailivat omaa kotiaan. Ne olivat koskettavia ja aitoja asioita.

Saman havainnon teki myös Jonna Takala:

- Minulle jäi mieleen yksi vastaus, kun kysyimme, mitä kuuluu hyvään elämään. Vastaus oli juominen, syöminen ja ilo. Siinä ollaan kyllä asian ytimessä, hän jatkaa.

Muut hankkeeseen osallistuvat Laurean YAMK-opiskelijat ovat muun muassa haastatelleet koululaisten ja päiväkotilasten vanhempia lasten hyvinvoinnista. Samalla kehitetään myös pelillistä ratkaisua hyvinvointimittariston hyödyntämiseen. Opiskelijoiden kehittämä hyvinvointimittaristo sekä pelin prototyyppi tulevat Lapsen paras - yhdessä enemmän -hankkeen käyttöön.

Lisätietoja: