Siirry sisältöön

Yritysjuridiikka opintojakso antaa tietoa eri oikeudellisista asioista. Opintojaksolla pääsee kehittämään tiimityöskentelyn taitoja.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.5.-9.8.2020
 • Ajoitus: 11.9. - 30.11.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään oikeusjärjestykseen, sopimusoikeuteen, kuluttajaoikeuteen, immateriaalioikeuteen sekä yritystoiminnan oikeudellisiin kysymyksiin. 

Opintojaksolla suoritetaan kehittämistehtävä tiimityönä. Kehittämistehtävä on isossa osassa opintojaksoa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakso sisältää osiot oikeusjärjestyksestä, sopimusoikeudesta, kuluttajaoikeudesta, immateriaalioikeudesta ja yritystoiminnan oikeudellisista kysymyksistä.

Opintojakso sisältää verkkotentin (yksilösuoritus) ja kehittämistehtävän (pienryhmätyö).

Keskeisiä käsitteitä:

oikeudellinen toimikelpoisuus; oikeudellinen toimintakelpoisuus; oikeudellinen vastuunalaisuus; oikeustoimi; lojaliteettiperiaate; kontrollit; sopimusehdot; ylivoimainen este; pätemättömyys; sopimusriski; vahingonkorvaus; sopimus; liikesalaisuus; oikeusjärjestelmä; oikeuslähteet; lainvalmistelu; yritysjuridiikka; sisäinen tarkastus; sisäinen valvonta; riskien hallinta; hyvä hallinnointitapa; corporate governance; väärinkäytös; immateriaalioikeus; patentti; tekijänoikeus; teollisoikeus; salassapito; mallioikeus; tavaramerkki; mallisuoja; yhtiöoikeus

Oppimateriaali

 • Optima-työtilassa oleva materiaali (esityskalvot, artikkelit) sekä luennoitsijan ja mahdollisten vierailijaluennoitsijoiden jakama esitysmateriaali opintojakson Optima-työtilassa
 • Yritysjuridiikka-verkkojulkaisu (tekijä Kalle Kyläkallio), luvut 1-4, 6-12, luettavana sähköisesti Laurean Finna-palvelun kautta (edellyttää rekisteröitymistä)

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

 • Opintojakso sisältää verkkotentin, eri osioiden monivalintavälitehtävät ja kehittämistehtävän.
 • Yksilösuorituksena tehtävä verkkotentti arvioidaan asteikolla 0 - 5. Tentin arvosana on 60 % koko opintojakson arvosanasta.
 • Monivalintavälitehtävät eri osioissa tehdään yksilötehtävinä, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Pienryhmätyönä laadittava kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla 0 - 5.
  Kehittämistehtävän arvosana muodostaa 40 % koko opintojakson arvosanasta.
 • Kehittämistehtävän palauttaminen myöhässä johtaa siitä saatavan arvosanan laskemiseen. Jos tehtävä palautetaan enintään seitsemän (7) vuorokautta myöhässä, tehtävästä saatava arvosana laskee yhdellä numerolla siitä, mitä se olisi ollut ajoissa palautettuna. Jos tehtävä palautetaan enintään 14 vuorokautta myöhässä, siitä saatava arvosana laskee kahdella numerolla. Mikäli tehtävä palautetaan yli 14 vuorokautta myöhässä, siitä saatava arvosana laskee kolmella numerolla.

Tarkemmat arviointikriteerit on listattu ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Läsnäolopakko ensimmäisellä lähiopetuskerralla 11.9.2020: Opiskelijan on oltava läsnä ensimmäisellä kontaktikerralla tai ilmoitettava poissaolostaan opettajalle. Ilmoittautuminen hylätään, mikäli opiskelija ei ilmoita poissaolostaan opinnon aloituskerralta, ja hänen tilalleen voidaan ottaa jonossa oleva seuraava opiskelija.

Tunnit pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

11.09.2020 12.45 - 15.15
16.09.2020 09.15 - 11.45
23.09.2020 09.15 - 11.45
30.09.2020 09.15 - 11.45
07.10.2020 09.15 - 11.45
14.10.2020 09.15 - 11.45
21.10.2020 09.15 - 11.45
04.11.2020 09.15 - 11.45
11.11.2020 09.15 - 11.45 Verkkotentti

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.
Ryhmätehtävän palautus viimeistään pp.kk.2020 (tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op , eli 5 x 26,7 h = 133,5 h

Huomaathan ilmoittautuessasi, että valitset toteutuksen tunnuksella HL00BN46-3003.

Lisätietoja: