Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Turvallisuuden ja riskienhallinnasta kiinnostuneille
  • Hakuaika: 25.5.-2.8.2020
  • Ajoitus: 31.08.2020 - 11.12.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Leppävaara
  • Hinta: 75 €

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Opintojakson osaamistavoitteet

Varautumiseen liittyvän teorian opiskelua lähiopetuksen, videoluentojen, annettavan materiaalin sekä tehtävien kautta painottuen etenkin opintojakson alkupäähän sekä lähiopetuskerroille.

Teemoina omatoiminen varautuminen ja yhteiskunnan varautuminen.
Soveltava osuus toteutetaan asiakkaalle tehtävänä ryhmäprojektina.

Opiskelija osaa

  • Määrittää organisaatioiden ja yhteiskunnan varautumiselle asetettujen vaatimusten, parhaiden käytäntöjen perusteet ja osaa soveltaa niitä.
  • Määrittää yhteiskunnan varautumiseen liittyvät toimijat ja niiden ydintehtävät.
  • Suunnitella, arvioida ja kehittää omatoimista varautumista sekä luoda tähän liittyvät menettelyt.

Oppimateriaali

Listattu Canvaksen työtilassa
-varautumiseen liittyvää lainsäädäntöä
-Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen auditointimalli

Arviointi

Arviointi on hyväksytty/hylätty.

Aikataulu

Aikataulutus on suunniteltu sopivaksi monimuoto-opiskelijoille.
Opintojakso alkaa orientaatioluennolla pe 4.9. Tutkintosäännön mukaisesti läsnäolo on pakollinen paikan vastaanottamiseksi (tai poissaolosta ja paikan vastaanottamisesta ilmoitettava ennen kontaktikertaa).

Ennen aloituskertaa tutustu opintojakson työtilaan Canvaksessa ja tee valmistava tehtävä. Työtila aukeaa elokuun lopussa.
Opintojakson tehtävien aikatalutus on kerrottu Canvaksen työtilassa.
Yksilöportfolion koostamisen voi aloittaa heti opintojakson alussa.
Ryhmäprojekti aloitetaan 2.10. lähikerran yhteydessä.

Opintojakso alkaa 4.9.2020. klo 9.00.
Ryhmätehtävän palautuspäivä 1.12
Ryhmät esittävät oppimistehtävänsä 4.12.
Portfolion palautuspäivä 4.12.
Muut päivämäärät löytyvät Pakista ja opintojakson tarkemmat tiedot kerrotaan ensimmäisellä kontaktikerralla sekä Canvaksessa.

Tunnit pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

04.09.2020 09.00 - 11.30
02.10.2020 09.00 - 11.30
23.10.2020 12.30 - 15.00
06.11.2020 09.00 - 11.30
04.12.2020 15.15 - 17.45

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Opinnosta järjestetään samaan aikaan myös englanninkielinen vaihtoehto, nimellä Preparedness.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: