Siirry sisältöön

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuuden ja riskienhallinnan aiempaa osaamista hankkineet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 31.07.2020
 • Ajoitus: 17.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150€

Tämä opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko- ja monimuoto-opintoina. Opintojakso on mahdollista suorittaa myös lähiopintoina >>

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: 

 • määrittää kriittisen infrastruktuurin keskeiset toimijat ja niiden tehtävät
 • määrittää kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä osaa soveltaa niitä
 • tunnistaa, arvioida ja hallita kriittistä infrastruktuuria uhkaavia riskejä
 • suunnitella, arvioida ja kehittää kriittisen infrastruktuurin suojaamista

Aikataulu

Lähiopetuskerrat Laurean Leppävaaran kampuksella:

 • 02.09.2020 16.00 - 18.30
 • 30.09.2020 16.00 - 18.30
 • 21.10.2020 16.00 - 18.30
 • 04.11.2020 16.00 - 18.30
 • 02.12.2020 16.00 - 18.30

Lisätietoja: