Siirry sisältöön

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallinta-alan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Työturvallisuudesta kiinnostuneet, joilla on jo taustalla osaamista turvallisuudesta ja riskienhallinnasta
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 31.07.2020
 • Ajoitus: 17.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 150€

Ilmoittautuessa on valittava opetusryhmä opetuskielen perusteella.
Suomenkielisten tutkintojen opiskelijat: Monimuoto-opetus - suomi
Englanninkielisten tutkintojen opiskelijat ja vaihto-opiskelijat: Monimuoto-opetus - englanti

Opintojakso sisältää yhteensä neljän työpäivän edestä lähiopetusta sekä valmistavaa ja täydentävää verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua. Opintojakson aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa lähiopetuksen ohessa työturvallisuuskortti ja työhyvinvointikortti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa: 

 • määrittää työterveydelle ja -turvallisuudelle sekä laadunhallinnalle asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
 • arvioida sekä hallita työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä riskejä 
 • suunnitella, arvioida ja kehittää työterveyteen ja –turvallisuuteen liittyviä toimintoja osana organisaation toimintaa
 • johtaa työterveys- ja turvallisuustoimintoja

Käsiteltävät teemat:

 • Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen
 • Työturvallisuus, vaarojen ja riskien arviointi
 • Työterveys ja työhyvinvointi
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työpaikalla
 • Työn sujuvuus, laatu ja tuottavuus
 • Onnettomuuksien ja tapaturmien tutkinta
 • Matkustusturvallisuus
 • Kriisitilanteiden psykologia, haastavat työyhteisötilanteet

Oppimateriaali

1. LAINSÄÄDÄNTÖ, käytössä soveltuvin osin (kts. Finlex)

 • Suomen perustuslaki
 • Työsopimuslaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Työaikalaki
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
 • Yhteistoimintalaki
 • Työterveyshuoltolaki
 • Tasa-arvolaki
 • Yhdenvertaisuuslaki
 • Pelastuslaki
 • Työtapaturma- ja ammattitautilaki
 • Työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva puitedirektiivi (ei Finlexissä, kts. EU-OSHA)


2. STANDARDIT (kts. LibGuides)

 • ISO31000:2018 Riha
 • ISO45001:2018 Työterveyden ja työturvallisuuden johtaminen
 • ISO9001:2015 Laadunhallintajärjestelmät
 • SFS-EN IEC 31010 Riskienarviointimenetelmät


3. KIRJALLISUUS

 • Karhula, A. (2016). Työterveysyhteistyöllä vaikuttavuutta työkyvyn tukeen. Helsinki: Työterveyslaitos. FINNA: https://laurea.finna.fi/Record/3amk.266937
 • Kortejärvi, P. & Saari, T. (2018). Lean safety: Työkirja. [Helsinki]: Työturvallisuuskeskus. FINNA: https://laurea.finna.fi/Record/3amk.283813
 • Jorma Saloheimo. (2016). Työturvallisuus - perusteet, vastuu, oikeusturva. FINNA: https://laurea.finna.fi/Record/3amk.87548
 • Marja-Liisa Manka, M. M. (2016). Työhyvinvointi. FINNA: https://laurea.finna.fi/Record/nelli01.11330000000001165
 • Rauramo, P. (2020). Esimiesten perehdyttäminen: Keskeinen lainsäädäntö tutuksi (3. uudistettu painos.). [Helsinki]:Työturvallisuuskeskus, palveluryhmä ja teollisuusryhmä. FINNA: https://laurea.finna.fi/Record/3amk.284935
 • Työturvallisuuskeskus. (2016). Työturvallisuuskortti: Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla. HUOM: jaetaan kurssin aikana
 • Työturvallisuuskeskus. (2019). Työhyvinvointikortti - koulutuksesta suuntaa kehittämiseen. HUOM: jaetaan kurssin aikana

Aikataulu

1. Paikan vastaanottaminen opintojaksolla: osallistuminen lähiopetukseen 3.9 klo 9-11:30

2. Työturvallisuuskortin suorittamiseksi pakollinen läsnäolo: 1.10 klo 8-16

3. Työhyvinvointikortin suorittamiseksi pakollinen läsnäolo: 22.10 klo 9-15

4. Oppimistehtävän palautus: 22.11 mennessä

5. Oppimistehtävän purku, jokaisella ryhmällä oltava edustus: 3.12 klo 9-11:30

6. Opintojakson tentti (verkossa)
- Aikataulutettu tenttikerta: viikko 48
- 1. uusintamahdollisuus: viikko 51
- 2. uusintamahdollisuus: viikko 2

 

Lisätietoja: