Siirry sisältöön

Tämä kurssi on jälkitarjontaan tuotu, hae mukaan!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 15.9.-28.9.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 26.11.2020
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Verkko / tentti kurssin lopussa Lohjan kampuksella
 • Hinta: 45 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • ruotsin kielen perusrakenteita
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
 • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä
 • kieltä vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella taitotasolla A2, mikä mahdollistaa oman alan ammatillisen ruotsin opintojakson suorittamisen.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan intensiivisesti syyslukukauden lopussa. Opintojakso on verkkototeutus, johon kuuluu läsnäolovelvoitteisia tentti kurssin lopussa. Opintojakson kirjallinen tentti on Lohjan kampuksella.
Opetusta loka-marraskuussa seitsemällä virtuaalitunnilla Zoomin välityksellä (= opiskelija läsnä opetushetkellä omalla koneella) ja muuten Canvaksen kautta.

Uusintaoikeus kahdesti, Laurean yleisissä uusintatilaisuuksissa tammi-helmikuussa 2021.

HUOM! Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (tenttioikeus), takoittaa että vähintään neljälle opetuskerralle pitää osallistua silloin kun opetus pidetään. Opiskelijan on oltava läsnä opintototeutuksen ensimmäisellä verkkotapaamisella tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.

Sisältö

 • Kieliopin kertaus (substantiivin, adjektiivin, pronominin ja verbin taivutus, sanajärjestykset, prepositiot)
 • Sanaston kartuttaminen
 • Kielitaidon kehittämisen menetelmät 

Materiaalit

Kurssimateriaali on Canvaksessa. Lisäksi hyödynnetään muita verkkopohjaisia materiaaleja.
Aineisto koostuu ensisijaisesti kieliopin kertausmateriaalista, mutta myös erilaisiin työelämän viestinnällisiin tilanteisiin valmistaviin harjoitteisiin.

Arviointi

 • Arviointikriteerit - hyväksytty/hylätty
 • Kirjallinen tentti 50% oikein + riittävä läsnäolo tunneilla (75%) + hyväksytyt palautustehtävät = hyväksytty.

Aikataulu

Lähiopetus ja verkkoluennot seuraavasti:

 • 01.10.2020 09.00 - 11.00 Aloitusluento verkossa
 • 12.10.2020 16.00 - 18.00 Verkkoluento
 • 22.10.2020 08.00 - 09.30 Verkkoluento
 • 29.10.2020 08.00 - 09.30 Verkkoluento
 • 05.11.2020 08.00 - 09.30 Verkkoluento
 • 12.11.2020 08.00 - 09.30 Verkkoluento
 • 19.11.2020 08.00 - 09.30 Verkkoluento
 • 26.11.2020 09.00 - 11.00 Lähiopetus Lohjan kampuksella

Lisätietoja: