Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Ruotsin oikeudellisesta sanastosta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 27.10.- 17.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Hyvinkää
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • keskeisen oikeudellisen sanaston ruotsin kielellä ja pystyy hyödyntämään alan ruotsinkielisiä tietolähteitä,
  • toimia asianmukaisesti ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa oikeudellisissa toimintaympäristöissä ja saavuttaa ruotsin kielessä vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjallinen materiaali (Optimassa) + autenttinen suullinen ja kirjallinen materiaali HUOM! Opintojakson ensimmäiselle lähikerralle mukaan opettajan Optimassa jakama materiaali!

Toteutustapa

Opintojaksolla ei ole läsnäolovelvollisuutta muuten kuin ensimmäisellä kerralla sekä suullisen asiakaspalveluruotsin harjoittelutunnilla, jonka sovimme opintojakson alussa.

Lähiopetus kuitenkin tukee ja auttaa aikatauluttamaan ja pitämään opiskelussa hyvän rytmin ja saamaan tarpeeksi harjoitusta vaativan sanaston opetteluun. Suosittelen!

Opintojen aikana vieraillaan asianajotoimistossa, oikeusistuimessa tms.

Opetusaikataulut ja tehtävien deadlinet löydät Optiman työtilasta.

Opintojakso on hyvin sanastopainotteinen. Lähiopetuksen lisäksi tarvitaan paljon aikaa itsenäiseen opiskeluun. Varaathan sitä!

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu 70 % kirjalliseen tenttiin ja 30 % suullisiin ja kirjallisiin arvioitaviin tehtäviin.

Lisätietoja: