Siirry sisältöön

Hae mukaan, jos restonomikoulutus ja asiakassuhteiden johtaminen sekä kehittäminen kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Asiakassuhteiden johtamisesta kiinnostuneet henkilöt
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus: 28.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Tämä kurssi alkaa elokuussa 2020. Mikäli haluat aloittaa opiskelun lokakuussa, tutustu vastaavaan lokakuussa toteutettavaan kurssiin >>

Valitse ilmoittautuessasi toteutus A9126-3009 Asiakassuhteiden johtaminen.

Matkailu- ja ravitsemisalan restonomille on tärkeää ymmärtää asiakassuhteiden merkitys menestyvässä palveluliiketoiminnassa. Asiakassuhteiden johtaminen-kurssilla asiakkuutta ja sen hallintaa tutkitaan juuri restonomiopintojen näkökulmasta.

Opintojakson keskeinen sisältö ja aiheet

 • Erilaiset asiakas- ja kumppanuussuhteet
 • Asiakassuhdemarkkinointi
 • Asiakaslupaus ja arvonluonti
 • Asiakkuuden elinkaari
 • Asiakkuuksien hallinnan perusprosessit
 • Asiakaskannattavuus

Opintojaksolla on vierailijaluento:

 • EU: yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja Asiakastiedon kerääminen ja käyttäminen: CRM & lait ja asetukset. Ari Lappalainen, Digia Oy.

Kirjallisuus ja materiaalit:

 • Bergström, S. & Leppänen, A. 2015: Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita Publishing. (soveltuvin osin: ss. 417-451)
 • Grönroos,C. 2010: Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Helsinki: WSOYPro. (soveltuvin osin: ss. 46-73, 174-220)
 • Hellman, K., Peuhkurinen, E. & Raulas, M. 2005. Asiakasjohtamisen työkirja. Juva: WSOY.
 • (Gummesson, E. 2004: Suhdemarkkinointi. 4P:stä 30R:ään. Helsinki: Talentum.)
 • Muu CRM-kirjallisuus, mm.:
  Kumar and Reinartz: Customer Relationship Management; Concept, strategy and tools. Springer 2nd ed.

Aikataulu:

Lähiopetus Leppävaaran kampuksella: 

 • 28.08.2020 12.30 - 15.00
 • 04.09.2020 12.30 - 15.00
 • 11.09.2020 12.30 - 15.00
 • 18.09.2020 12.30 - 15.00 
 • 25.09.2020 12.30 - 15.00
 • 02.10.2020 12.30 - 15.00
 • 09.10.2020 12.30 - 15.00
 • 16.10.2020 12.30 - 15.00

Lisätietoja: