Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Esimiestyöstä ja johtamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
 • Ajoitus: 02.09.2020 - 07.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
 • soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
 • analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutus

Verkkototeutus Optima -työtilassa. Opintojaksossa perehdytään johtamisen kokonaisuuteen.

 • Orientaatio Zoomissa 2.9.2020 klo 16-17.

Opintojakso sisältää seuraaviin teemoihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka tehdään Optiman työtilassa. Tehtävien etenemisjärjestyksestä on suositusaikataulu Optimassa.

 • itsensä johtaminen
 • johtajuus ja esimiestyö
 • henkilöstövoimavarojen johtaminen (rekrytointi, palkitseminen, osaamisen kehittäminen, hyvinvointi)
 • työsuhteen oikeudellinen elinkaari

Materiaalit ja kirjallisuus

Oheislukemisto (esim.)

 • Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013
 • Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 2010 tai uudempi (myös verkkoversiona)
 • Paanetoja, Jaana: Työoikeus tutuksi- käsikirja, Edita, 2019
 • Niiranen, V. - Seppänen-Järvelä, R - Sinkkonen, M. & Vartiainen, P. 2010. Johtaminen sosiaalialalla.
 • Optiman työtilassa lisää lähdemateriaalia.

Arviointi

Arviointiasteikko: H - 5.

Arviointi perustuen:

 • Ammatillinen tietoperusta, tiedonhaku ja raportointi
 • Ammatillinen toiminta ja työelämän kehittäminen
 • Ryhmätyötaidot johtaminen ja vastuullisuus

Lisätietoja: