Siirry sisältöön

Kurssi suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta. Hae mikäli verkkosivujen kehittäminen tai tietojenkäsittelyn koulutus kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Tietojenkäsittelystä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 23.09.2020 - 15.11.2020
 • Ajoitus: 01.10.2020 - 13.12.2020
 • Laajuus: 2 op
 • Sijainti: Verkkototeutus
 • Hinta: 30€

Kurssi on MOOC -tyyppinen eli ''Massive Open Online Course'' verkkopohjainen opinto. Opinnot voit suorittaa omaan tahtiin verkko-oppimisalustalla ajasta ja paikasta riippumatta. MOOC opinnoissa voit kirjautua sisään suorittamaan opintoja ja tehdä ne itsenäisesti verkossa, oman aikataulusi mukaan. 

Kurssin osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa verkkosivustoja käyttäen alan keskeisiä työvälineitä ja tekniikoita
 • suunnitella, luoda ja julkaista verkossa esitettäviä sisältöjä
 • kuvata, kehittää ja toteuttaa käyttöliittymiä toimeksiantajan tavoitteiden tukemisen näkökulmasta
 • arvioida www-sivustojen kehittämistarpeita ja käyttökelpoisuutta

Toteutus

 • Opintojakso toteutetaan ajalla 1.10 - 31.12.2020
 • Osa kurssin materiaaleista ovat englanniksi
 • Opinnot toteutetaan MOOCina CANVAS oppimisalustalla, josta löytyy ohjeistus opintoihin
 • Verkkototeutus suoritetaan itseopiskeluna verkko-oppimisympäristössä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Virtuaaliopinnot 2 op on 54 tuntia opiskelijan työaikaa. Opintoihin kannattaa tehdä oma ajankäytön suunnitelma ja noudattaa sitä huolellisesti

Opintojakson sisältö

 • Oppiminen tapahtuu monipuolisten verkkotehtävien, videoiden, itseopiskelun avulla. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina Laurean Canvas oppimisympäristössä.
 • Opinnon sisältö:
  • 00 Johdanto
  • 01 Sivuston julkaisu
  • 02 HTML perusteet
  • 03 CSS
  • 04 Visuaaliset elementit
  • 05 Design
  • 06 Rakenne
 • Tällä opintojaksolla opiskellaan www-sivustojen rakentamiseen tarvittavat perustaidot:
  • Sivuston suunnittelu:
   - sisällönsuunnittelu
   - graafisen ulkoasun suunnittelu
   - teknisen rakenteen suunnittelu
  • Sivuston toteutus:
   - HTML-kielen perusteet
   - CSS-tyylimäärittely
   - sivuston siirto palvelimelle

Materiaalit

 • Elektroninen oppimateriaali ilmoitetaan tehtävien yhteydessä Canvas-työtilassa.

Arviointi

 • Opinnot arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty
 • Arviointi perustuu tehtyihin tehtäviin + opintojaksopalautteen antamiseen (max 19+1 pistettä). Kuhunkin työpajaan liittyy lomakkeita ja/tai pienimuotoinen verkkotentti sekä html-tehtävä.

Lisätietoja: