Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Viron kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 02.08.2020
 • Ajoitus: 01.08.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75€

Opintojakson suoritettuasi osaat

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Opintojakson oppimisalustana on helppokäyttöinen Digicampus, jonne saat kutsun opintojakson alkaessa. 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki oppimateriaali on virtuaalista.

Oppikirja kurssin tueksi (vapaaehtoinen):

 • Meie keelesild on kattava ja selkeä oppikirja viron kielen perusteiden opiskeluun.
  Tekijät: Renate Pajusalu; Merja Hietaharju; Viive Taro; Kai Yallop. Otava 2017

Toteutustapa

Opiskelija opiskelee pääosin itsenäisesti, mutta tehtävien palautus opettajan antaman aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla on myös Zoom-verkkotapaamisia, jotka eivät ole pakollisia. Opintojaksolla on myös paritehtäviä, jotka ovat pakollinen osa opintojakson suoritusta. Kurssin suorittamiseen & tehtäviin annetaan vielä tarkemmat ohjeet. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5 ja tehtävien tekeminen on osa opintosuoritusta.
Kaikki osat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin opintojaksosta voi saada arvosanan.
Yksityiskohtainen arviointikriteeristö on saatavilla opintojakson työtilassa verkko-oppimisalustalla.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Lisätietoja: