Siirry sisältöön

Opintojakso soveltuu sekä vasta-alkajille että kertaajille.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Saksan kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
 • Ajoitus:  04.09.2020 - 11.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin.

 • yksinkertaiset viestintätilanteet
 • perussanastoa
  - tervehtiminen, lukusanat
  - itsestä kertominen
  - muiden esitteleminen, työstä puhuminen
  - mielipiteen ilmaisu, sää
  - matkalippujen ostaminen, viikonpäivät, kellonajat
  - ravintolatilanteet, mieltymyksen kertominen
  - juhlissa, reagointi, perheestä kertominen
 • perusrakenteita
  - persoonapronominit
  - verbitaivutus
  - epämääräinen ja määräinen artikkeli
  - päälauseen ja kysymyslauseen sanajärjestys
  - epäsäännölliset verbit
  - kieltosana
  - man-rakenne, monikko
  - modaaliapuverbit
  - substantiivin ja persoonapronominien akkusatiivi
  - akkussatiiviprepositiot
 • saksankielisen alueen kulttuuri

Oppimateriaali

Opintojaksolla käytetään kirjaa Blanco-Kudel: Freut mich 1. Otava
sekä Optimassa että verkossa olevaa materiaalia.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan skaalalla 0 - 5.

 • Opintojaksolla on sekä kirjallinen (70%) että suullinen (30%) tentti. Arvosana määräytyy pääsääntöisesti kirjallisen ja suullisen tentin yhteisarvosanasta. Oppmimistehtävät arvioidaan Hyväksytty/Hylätty/Täydennettävä.
 • Opintojaksolla on 75 % läsnäolovelvoite.
 • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisen ja suullisen tentin sekä tehtävien hyväksyttyä suorittamista.

Aikataulu

Tunnit pidetään Tikkurilan kampuksella:

 • 04.09.2020 10.00 - 12.30
 • 11.09.2020 08.30 - 11.45
 • 18.09.2020 08.30 - 11.45
 • 25.09.2020 08.30 - 11.45
 • 02.10.2020 08.30 - 11.45
 • 06.11.2020 10.00 - 12.30
 • 13.11.2020 08.30 - 11.45
 • 20.11.2020 08.30 - 11.45
 • 27.11.2020 08.30 - 11.45
 • 04.12.2020 08.30 - 11.45
 • 11.12.2020 08.30 - 11.45

Lisätietoja: