Siirry sisältöön

Ilmoittaudu mukaan espanjan kielen perusteisiin!

Perustiedot

  • Kohderyhmä: ne, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa
  • Hakuaika: 25.05.2020 - 09.08.2020
  • Ajoitus: 14.09.2020 - 30.11. 2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Tikkurila
  • Hinta: 75 €

Kurssilla opiskelija oppii espanjan kielen perussanastoa ja rakenteita sekä  tuntemaan kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Opintojakson sisältö: ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja intonaatiota. Opiskelija oppii mm. kertomaan itsestään, työstään, opiskelustaan, mielipiteistään, tervehtimään, kysymään kuulumisia, asioimaan ravintolassa/baarissa.

Peruskielioppia: mm. artikkelit, substantiivien suku, adjektiivien taivutus, säännöllisten verbien preesenstaivutus, kysymyssanoja, lukusanoja, persoonapronomineja.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • kielen rakenteita ja perussanastoa
  • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
  • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1, oppikirjan kappaleet 1-5 & opiskelijan digitaalinen tehtäväaineisto. Opettajan tunneilla jakama tehtävämateriaali.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5. Arvosana muodostuu jatkuvan näytön, tuntiaktiivisuus, kirjallisten ja suullisten tehtävien sekä lopputentin perusteella.

Aikataulu

14.09.2020 09.00 - 11.30 
21.09.2020 09.00 - 11.30
28.09.2020 09.00 - 11.30
05.10.2020 09.00 - 11.30
12.10.2020 09.00 - 11.30
19.10.2020 09.00 - 11.30 
02.11.2020 09.00 - 11.30
09.11.2020 09.00 - 11.30
16.11.2020 09.00 - 11.30
23.11.2020 09.00 - 11.30

30.11.2020 Lopputentti verkossa

 

Lisätietoja: