Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Kauneudenhoidosta ja kemiasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 25.5.-2.8.2020
  • Ajoitus:  31.08.2020 - 08.10.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Tikkurila, Vantaa
  • Hinta: 75€

Opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­teet

Opiskelija osaa

  • kemian peruskäsitteet
  • luokitella aineet puhtaisiin aineisiin, yhdisteisiin tai seoksiin
  • vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen esim. aineen olomuodolle
  • perushiiliyhdisteistä tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden merkityksen hiiliyhdisteen ominaisuuksille

To­teu­tus­ta­pa

Opintojaksolla käydään läpi kosmetiikan kannalta oleellisia kemian perusteita ja sidoksia.

Opintojaksolla on kontaktiopetusta, kotitehtäviä ja tentti. Oppimisympäristönä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jonka kautta myös opintojaksoon liittyvät kysymykset tulee lähettää opettajalle.
Kontakteilla ei ole läsnäolopakkoa, mutta ensimmäisellä kontaktilla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti. Silloin on myös alkutesti, jonka perusteella päätetään opintojakson suoritustavasta. Lisäksi opinojakson varsinainen tentti on viimeisellä kontaktikerralla, joten silloin pitää myös olla paikalla.

Ar­vioin­ti­me­ne­tel­mät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 31.8.2020 klo 8.30.

Opetusaikataulu ja tila:
31.08.2020 08.30 - 11.45  B304/IT  
03.09.2020 12.30 - 15.45  B404   
11.09.2020 12.30 - 15.45  B404   
17.09.2020 12.30 - 15.45  B404  
25.09.2020 08.30 - 11.45  B402   
01.10.2020 12.30 - 15.45  B404  
08.10.2020 12.30 - 15.45  B304/IT TENTTI

Opintojakso toteutetaan Tikkurilan kampuksella.

 

Lisätietoja: