Siirry sisältöön

Hae mukaan mikäli sinua kiinnostaa palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen sekä omaat vaadittavan koulutuksen YAMK-tason opintoihin.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Palvelumuotoulusta ja yhteiskehittämisestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 16.09.2020-27.09.2020
 • Ajoitus: 03.10.2020 - 31.12.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara ja Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Osaamistavoiteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan

 • arvioida yhteiskehittämisen menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
 • ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen työpajoissa
 • suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
 • huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kolmena lähipäivänä Leppävaaran tai Tikkurilan kampuksella sekä ulkopuolella itsenäisten yhteiskehittämisen työpajojen muodossa.

Opiskelija suorittaa opintojakson seuraavasti:

 • Ennakkotehtävä
 • Yhteiskehittämisen työpajan fasilitointi tiimeissä/parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle
 • Yhteiskehittämisen portfolion toteuttaminen tiiminä/pareina
 • Osallistuminen lähipäiviin

Lähipäivä 1,  lauantai 3.10 klo 9-16, Laurea Leppävaara

 • Johdanto opintojaksoon
 • Esitehtävän purku
 • Yhteiskehittämisen rooli palvelumuotoilussa
 • Yhteiskehittämisen teoreettinen viitekehys
 • Opintojakson tehtävänanto, Yhteiskehittämisen työpajan fasilitointi tiimeissä/parina/yksilönä omalle toimeksiantajalle

Lähipäivä 2, perjantai 13.11. klo 9 -16, Laurea Tikkurila

 • Yhteiskehittämisen menetelmät
 • Työpajan suunnittelu & fasilitointi
 • Tutustuminen yhteiskehittämisen peliin, CoCo Cosmos

Lähipäivä 3, perjantai 4.12 klo 9 – 16, Laurea Leppävaara

 • Portfolioiden esitykset tiimeissä
 • Työpajojen tulosten raportointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Pienryhmän sosiaalipsykologia, 2010, Donald C. Pennington
 • The Co-Creation Paradigm, 2014, Ramaswamy, Venkat ; Ozcan, Kerimcan, Stanford University Press.
 • Muu kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Edellytykset osallistumiselle

Opintojaksolle voi hakeutua henkilöt, jotka omaavat esim. AMK-tutkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Työelämäyhteistyö

Opiskelija etsii itselleen oman toimeksiantajan. 

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

 • Ennakkotehtävä (yksilötehtävä): hyväksytty/hylätty
 • Yhteiskehittämisen työpajan fasilitointi ja esitys (tiimi/pari/yksilö): 1-5 (50%)
 • Yhteiskehittämisen portfolion toteuttaminen (tiimi/pari): 1-5 (50%)
 • Lähipäivät: hyväksytty/hylätty (läsnäolo pakollinen)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työ jakaantuu ennakkotehtävään (5h), kolmeen pakolliseen lähipäivään (24 h), työpajan suunnitteluun ja fasilitointiin (55h), sekä tiimityöhön ja portfolion toteuttamiseen (57,5h).

Lisätietoa

outipamukurssit.jpg

Outi Kinnunen,

Head of Design at frankly

 

Näissä sanoissa kiteytyy minun intohimoni, sekä viimeisten vuosien työtehtävät:

Yhteiskehittäminen, muotoiluajattelu, fasilitointi, laadulliset menetelmät, strateginen muotoilu, organisaatiomuotoilu, sprintit, työntekijäkokemus, brändistrategia, uudet palvelut, asiakasymmärrys, työntekijä- ja asiakaspolut.

Olen tällä hetkellä franklyssä viemässä eteenpäin sekä meidän sisäistä muotoiluosaamista ja -ajattelua, kuin meidän ihanien asiakkaiden. Tämän päivän organisaatiot toimivat jo aika hyvin muotoluajattelumallin mukaisesti, tai opettelevat sitä innostuneesti. Sprintit, yhteiskehittäminen ja asiakasymmärryksen strateginen hyödyntäminen on arkipäivää työelämässä. 

Pidän syksyllä 2020 kaksi opintojaksoa Laurean avoimen kautta, Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa ja Fasilitointi asiantuntijan työkaluna. Näissä opintojaksoissa pääset oppimaan hyödyllisiä taitoja työelämään, alastasi riippumatta. 

Yhteystiedot: outi.kinnunen@franklypartners.fi