Siirry sisältöön

PRM -kumppanitietojärjestelmän yleiset käyttäjäehdot

 

Nämä ehdot koskevat Laurea-ammattikorkeakoulun (jäljempänä ”Laurea”) henkilöstöä, opiskelijoita ja muita henkilöitä (jäljempänä ”Käyttäjä”), joille ammattikorkeakoulu on myöntänyt käyttöoikeuden ammattikorkeakoulun hankkimaan Kumppanitietojärjestelmään (jäljempänä "PRM-palvelu").
PRM-palvelun käyttöönotto edellyttää, että Käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt nämä Laurean ja Käyttäjän väliset käyttäjäehdot.

Käyttäjä sitoutuu siihen,

  • ettei aiheuta haittaa tai vahinkoa Laurealle, palvelun Kumppaneille, muille Käyttäjille tai tietojärjestelmille palvelua käyttäessään;
  • että käsittelee palvelun sisältämiä tietoja (Kumppani, yhteyshenkilö tai muut tiedot) vain opintojen suorittamiseen Laureassa;
  • että käsittelee palvelun sisältämiä tietoja huolellisesti ja luottamuksellisesti;
  • ettei tallenna/siirrä/kopioi palvelun ulkopuolelle palvelun sisältämiä tietoa muuten kuin se opintosuorituksen vuoksi on välttämätöntä yksittäisen  Kumppaniyhteistyön toteuttamiseksi;
  • ettei luovuta palvelun sisältämiä tietoja kolmansille osapuolille;
  • ettei tallenna palveluun tietoa jonka tietää virheelliseksi tai luottamukselliseksi tai loukkaavaksi;
  • ettei tallenna palveluun henkilötietolain (523/1999) mukaisia arkaluonteisia henkilötietoja tai henkilötunnuksia.


Laurealla on oikeus keskeyttää Käyttäjältä PRM-palvelun käyttöoikeus epäillyissä väärinkäyttötilanteissa. PRM-palvelun käyttöoikeus päättyy työsuhteen tai opiskeluoikeuden päätyttyä sekä muun käyttöoikeuden perusteen päätyttyä.