Siirry sisältöön

OpintoCoachin palvelu

Kun haluat uudistaa henkilöstösi osaamista, Laurean OpintoCoach voi olla avuksesi. Yrityksille suunnattu OpintoCoach-palvelu tarjoaa opinto-ohjausta, sparrausta ja tuutorointia oman osaamisensa kehittämisestä kiinnostuneille työntekijöille. OpintoCoach perehtyy yrityksen osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja etsii sopivia ratkaisuja yritykselle. Suunnittelemme henkilöstöllesi henkilökohtaiset opintopolut Laurean avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnasta.

Opiskelijat kättelevät.

Palvelun tavoitteena on, että henkilöstön jäsenet saavat avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja suoritettuaan mahdollisuuden päästä Laurean tutkinto-opiskelijaksi.

Laurean avoimessa ammattikorkeakoulussa yrityksen henkilöstö kirjataan opiskelijoiksi. Heidän opintonsa koostuvat verkko-opinnoista, projekteista tai läsnäoloa vaativista lähiopinnoista henkilökohtaisesti laaditun opintosuunnitelman mukaisesti.

Jos opiskelija on suorittanut 60 opintopistettä ja haluaa hakeutua tutkinto-opiskelijaksi, hänen aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja voidaan tunnustaa osaksi ammattikorkeakoulututkintoa (ns. AHOT).

Näin palvelu tukee yrityksesi tarvetta henkilöstön osaamisen uudistamiseen.

OpintoCoach-palvelu räätälöidään yhteistyöyrityksen toiveiden ja tavoitteiden mukaiseksi.

Yhteistyön tavoitteet

OpintoCoach tukee yhteistyön tavoitteita mm.

  • perehtymällä yrityksen osaamisen kehittämisen tarpeisiin ja etsimällä sopivia ratkaisuja yritykselle
  • osallistumalla sisäisiin rekrytointeihin löytämällä motivoituneet ja oikeat työntekijät opintojen pariin
  • perehtymällä yrityksen henkilökunnan osaamiseen ja luomalla sen perusteella yksilölliset opintopolut
  • tukemalla opintojen eteenpäin viemistä yhteisissä sekä yksilöllisissä tapaamisissa
  • raportoimalla toiminnastaan yritykselle säännöllisesti

OpintoCoach tukee opintojen etenemistä olemalla vähintään 1krt/kk yhteydessä opiskelijoihin (yhteinen fyysinen/virtuaalinen tapaaminen tai henkilökohtainen kontakti). Tämän lisäksi opiskelija voi olla yhteydessä OpintoCoachiin tarvitsemanaan aikana. Lisäksi yrityksen opiskelijaryhmä tapaa yhtenä ryhmänä 3 kertaa/ lukuvuosi OpintoCoachin kutsumana.

Opintocoach käy erikseen sovittavalla rytmillä keskusteluja yrityksen edustajan kanssa opintojen etenemisestä.

OpintoCoachauksen lisäksi opiskelija tekee siis Laurean opetussuunnitelmiin kuuluvia opintojaan avoimen AMK:n kautta.

Opintojen ajoitus sovitaan yrityksen kanssa, pääsääntöisesti lukuvuosi, joka alkaa syyskuun tai tammikuun alussa.

Opinnot suoritetaan Laurean kampuksella ja verkossa.

Hinta

OpintoCoach-maksu 1900€/opiskelija/vuosi (vähintään 20 opiskelijaa), lisäksi avoimen amk:n vuosimaksu 400€/opiskelija/vuosi. Pienempien ryhmien osalta pyydä tarjous.

Yhteyshenkilö

Maarit Koskinen
Liiketoiminnan koordinaattori 
Lehtori
puh. 046 856 7331
maarit.koskinen@laurea.fi