https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=67<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI-turvallisuus.png" style="BORDER:0px solid;" />

Yhtenäinen turvallisuus

Yhtenäinen turvallisuus on yksi Laurean vahvuusalueista, jossa  turvallisuus nähdään mahdollistajana, tuloksena ja osana Laurean muita substanssialoja, kuten turvallisuusalaa, rikosseuraamusalaa, liiketaloutta (myös siihen kuuluvia oikeustieteellisiä opintoja), sosiaali- ja terveysalaa ja tietojenkäsittelyä. Myös yhteiskuntavastuu käsitetään tavanomaista laajemmin, ei vain yritysten yhteiskuntavastuuna. Tutkimus- ja koulutustoimintamme ulottuu ennaltaehkäisevästä toiminnasta kuntouttavaan toimintaan turvallisuuden teknisempiä ja teknologisempia lähestymistapoja unohtamatta.

Laurean tutkimus, kehitys- ja innovointityössä yhdistyvät eri näkökulmat akateemisesta tutkimuksesta ammatinharjoittajien käytännön osaamiseen ja teknisestä asiantuntemuksesta perinteiseen turvallisuusalan koulutukseen. Se avaa toteuttamiskelpoisia liiketoimintamahdollisuuksia, sen avulla kehitetään uusia ja parannetaan nykyisiä palveluja. Erityisenä painopisteenä on käyttäjäkokemus.

Laurea on asiantuntija rikosseuraamusalalla, sosiaalialalla, valvonta-, palotorjunta- ja pelastusalalla sekä turvallisuusjohtamisen, rajaturvallisuuden, meriturvallisuuden, konfiktineston ja kriisinhallinnan, pelastustoiminnan ja ihmisoikeuksien alalla.

Konfliktinesto ja kriisinhallinta

Kriisinhallinta ja luonnonkatastrofien hallinta edellyttävät johdonmukaista lähestymistapaa, joka painottuu koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatioihin, jotka edistävät elinikäistä oppimista ja yhtäläisiä oppimismahdollisuuksia. Vain sosiaalisen kehityksen myötä voimme pyrkiä kohti kestävää kehitystä. On tärkeää lisätä koulutuksen saatavuutta, vahvistaa julkisia laitoksia (kuten kouluja), kouluttaa opettajia ja kouluttajia, edistää ihmisoikeuksia ja tehdä jatkuvasti syrjinnän vastaista työtä kaikilla tasoilla. Kokonaisvaltainen lähestymistapa kattaa olennaiset aihealueet ja yhdistää alojen toimijat.

Rikoksentorjunta, tietotekniikka sekä julkisen ja yksityisen sektorin uudet yhteistyömuodot

Uudet tietotekniset ratkaisut ja sovellukset vaikuttavat kaikkialla yhteiskunnassa. Tämä muuttaa myös poliisitoimintaa ja avaa rikoksentorjunnassa yhteistyömahdollisuuksia lainvalvontaviranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Laurean laaja-alainen osaaminen ulottuu turvallisuudesta palveluliiketoimintaan, ja tietotekniikka on tässä keskeisessä asemassa.

Airborne information for Emergency situation Awareness and Monitoring (AIRBEAM) www.airbeam.eu
AIRBEAM on seitsemännestä puiteohjelmasta (FP7) rahoitettava hanke, joka liittyy kriisinhallintaan (luonnonkatastrofit ja muut merkittävät kriisit). Tavoitteena on kehittää kriisinhallinnan tilannetietoisuuteen monikanavainen lähestymistapa, jossa hyödynnetään erityisesti miehittämättömiä ilma-aluksia, ilmalaivoja (kuumailmapalloja) ja satelliitteja.

Multiagency cooperation in cross-border operations (MACICO) www.macico.com
MACICO-projektissa kehitetään viestintäkonseptia turvallisuusorganisaatioiden päivittäisen yhteistoiminnan edistämiseksi. Siinä keskitytään sellaisten turvallisuusorganisaatioiden yhteistyöhön, jotka eivät käytä samaa radioverkkoa mutta voisivat tietyissä tehtävissä hyötyä yhteisestä toimintaympäristöstä.

Auditointikoulutus

Globaalissa työympäristössä toimivat kumppaneina niin valtiot, eri sidosryhmät, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja yksityisen sektorin edustajat. Kansainvälisten kumppanuuksien on perustuttava keskinäiseen luottamukseen. Laureassa opetettavaan auditointiprosessiin sisältyy määrällisiä ja laadullisia menetelmiä, ja siinä yhdistyvät eri standardiohjeet.

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö (KATAKRI)
Laurea on KATAKRI-pääauditoijien pääkouluttaja.

Sujuvaa rajanylitystä

Syyskuun 11. päivän terroritekojen jälkeen rajatarkastuksia on muutettu merkittävästi. Rajanylitysalueiden turvallisuutta on parannettu, ja on otettu käyttöön automatisoituja ABC-tarkastusjärjestelmiä lisääntyvän rajaliikenteen helpottamiseksi. Näin edistetään kaikkien matkustajien tasa-arvoista kohtelua ja perusihmisoikeuksien toteutumista. Alan asiantuntijana Laurea voi osallistua rajanylitysjärjestelmien kehittämishankkeisiin maailmanlaajuisesti.

ABC4EU www.abc4eu.eu
automatisoidut rajatarkastusportit Eurooppaan (Automated Border Control Gates for Europe). ABC4EU-hankkeen tarkoituksena on tehdä rajatarkastuksista joustavampia parantamalla automatisoitujen rajatarkastusporttien (Automated Border Control, ABC-laite)

 

 

Ota yhteyttä

Johtaja Isto Mattila
Puh.  040 588 1108
isto.mattila@laurea.fi

 

Yhtenäinen turvallisuus -tiimi:
Kirsi Hyttinen, projektipäällikkö Soile Juujärvi, yliopettaja
Armi Jyrkkiö, yliopettaja
Päivi Kuosmanen, tutkimuspalvelupäällikkö
Satu Luojus, yliopettaja
Isto Mattila, johtaja
Rauno Pirinen, yliopettaja
Jyri Rajamäki, yliopettaja
Teemu Rantanen, yliopettaja
Minttu Räty, lehtori
Sari Sarlio-Siintola, lehtori
Tuomas Tammilehto, tutkimuspalvelupäällikkö

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

Uusi eurooppalainen hanke vastaa maahanmuuton haasteisiin ICT-palvelujen avullahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uusi-eurooppalainen-hanke-vastaa-maahanmuuton-haasteisiin-ICT-palvelujen-avulla.aspx2018-08-23T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/Laurea-passed-quality-audit-2016.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uusi eurooppalainen hanke vastaa maahanmuuton haasteisiin ICT-palvelujen avulla
Laurea mukaan eurooppalaiseen kyberturvallisuushankkeeseenhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurea-mukaan-eurooppalaiseen-kyberturvallisuushankkeeseen.aspx2018-08-15T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/kahvila_091A9999.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Laurea mukaan eurooppalaiseen kyberturvallisuushankkeeseen
Turva-alan korkea-arvoinen delegaatio Kiinan Shenzhenistä vieraili Laureassahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Turva-alan-korkea-arvoinen-delegaatio.aspx2018-07-01T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Vierailu%20Shenzhen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Turva-alan korkea-arvoinen delegaatio Kiinan Shenzhenistä vieraili Laureassa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot