​Zet-hanke

Tavoitteena on hyödyntää nuorten osaamista ja kokemuksia, jotta syntyy nuorten maailmaan sopiva peli, joka on avuksi jokapäiväisessä arjessa ja oman tulevaisuuden suuntaviivoja mietittäessä. Hankkeen tavoitteena on myös koota yhteisen pöydän ääreen nuorten kanssa alueella toimivat tahot ja osallistaa heidät kehitysprosessiin sekä pelin hyödyntämistapojen tarkasteluun. Peli on hankkeen jälkeen nuorten käytettävissä sekä itsenäisesti että osana laadittavia palvelukonsepteja.

Hankkeessa laaditaan muille toimijoille ja alueille hyödynnettäväksi ohjeistus osallistavan sovelluksen kehitysprosessin läpiviemisestä. Näin hankkeen tulokset ovat laajasti hyödynnettävissä hankkeen jälkeen.
Sovelluksen kehitysprosessin kautta tavoitellaan myös konkreettisia hyötyjä osallistuvalle nuorille osallisuuden kokemuksen, oman osaamisen hyödyntämisen kautta ja kiinnostavan tekemisen avulla.

Zet-hankkeessa kehitetään yhdessä nuorten kanssa työelämäaiheista hyötypeliä ”Reptilian Overlords”. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valaa Oy yhteistyössä Lohjan ja Hangon kaupunkien nuorisopalveluiden sekä Evangeliska Folkhögskolanin Hangon mediapajan kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2015-31.5.2017 ja se saa rahoitusta Hämeen ELY-keskukselta Euroopan sosiaalirahastosta.

Pelinkehitystä toteutettiin Hangossa ja Lohjalla järjestetyissä nuorten tapaamisissa talven ja kevään 2015-2016 aikana. Pelinkehitystä tukivat alueen toimijoille ja nuorille järjestetyt verkostotyöpajat, joissa tarkasteltiin pelin hyödyntämistapoja. Pelin ensimmäinen versio julkaistiin 16.11.2016 Lohjalla järjestetyssä nuorten tilaisuudessa.

Hankkeen raportointi valmistuu kevään 2017 aikana.

 

 

 

ZET pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Hanna Tuohimaa
hanna.tuohimaa@laurea.fi

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Rahoitus: 295 026 €
Kesto: 1.8.2015-31.5.2017

Hankkeen kotisivut

Facebook

Tutkimuspartnerit: Valaa Oy

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot