Yhdessä terveempi Uusimaa​

Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke toteuttaa Uudenmaan Älykkään erikoistumisen strategian Terveys ja hyvinvointi -
kärkiteemaa (Human health tech). Hankkeen tavoitteena on parantaa terveys- ja hyvinvointialan toimijoiden kilpailukykyä
vahvistamalla käyttäjäkeskeisen suunnittelun osaamista ja tukemalla toimijoiden välistä yhteistyötä uusien palveluratkaisujen
syntymiseksi. Lisäksi hanke tukee uusmaalaisten toimijoiden osallistumista tutkimus- ja rahoitusohjelmien kansainvälisiin
konsortioihin, jotta saamme alueelle lisää EU-rahoitusta.

Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke keskittyy ihmisten oma-aloitteisen terveydenedistämisen ja tarvittaessa ammattilaisten
ohjaaman omahoidon ratkaisujen ja näihin teemoihin kiinnittyvien kansainvälisten TKI-konsortioiden rakentumisen
edistämiseen. Tällä alueella myös uusmaalaisilla toimijoilla on mahdollisuus saavuttaa globaalit markkinat.

Hanke järjestää käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja yhteiskehittelyn työpajoja. Seuraavat työpajat ovat 11.4. Porvoossa, 27.4. Lohjalla, 2.5. Tikkurilassa Vantaalla ja 10.5. Otaniemessä Espoossa. Hankkeen aikana luodaan myös uusmaalaisen käyttäjäpoolin toimintamalli, joka toteutuessaan helpottaa terveysteknologiayritysten uusien ratkaisujen testausta, pilotointia ja validointia.

 

 

Yhdessä terveempi Uusimaa pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Anne Äyväri anne.ayvari@laurea.fi

Rahoittaja: Uudenmaan liitto
Rahoitus: 136 345 €
Kesto: 1.10.2015 - 30.9.2017

https://www.laurea.fi/hankkeet/yhdessa-terveempi-uusimaa 

https://www.facebook.com/terveempiuusimaa

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot