​VIERTO - vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osalliseksi

VIERTO-hankkeessa kehitetään rikostaustaisille osallisuutta lisäävä valmennusmalli, joka vähentää koulutukseen ja työhön osallistumisen esteitä. Hankkeen tavoitteina on kehittää vankilan ja avointen palvelujen välistä yhteistyötä, lisätä työelämässä vaadittavaa osaamista ja työllistää rikostaustaisia henkilöitä.

VIERTO – vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työhön ja osalliseksi

Hanke on alkanut keväällä 2017 Silta-Valmennusyhdistyksessä ja sen rahoittajana toimii ESR. Hankkeen tavoitteena on kehittää rikostaustaisille yhteiskunnallista osallisuutta lisäävä valmennusmalli monialaisena yhteistyönä muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.

VIERTO-hanke on eurooppalainen yhteistyöhanke, jossa korostuu uusien innovatiivisten toimintatapojen soveltaminen Suomen seuraamusjärjestelmään. Hanke kiinnittää huomiota rikosseuraamusasiakkaiden tuen tarpeeseen erityisesti osallisuuden, työllistymisen ja digiosaamisen näkökulmista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat vankeusrangaistusta suorittavat, rangaistuksen jälkeisiin palveluihin siirtyvät rikosseuraamusasiakkaat. VIERTO-hanke toteutetaan ryhmä- ja yksilövalmennuksen menetelmiä käyttäen.

Kehittämisestä ja soveltamisesta saadut kokemukset hankkeessa ovat pohjana mallin ja toimintatavan levittämiselle rikosseuraamusasiakkaiden kanssa toimiville tahoille.

 

 

VIERTO pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Janika Lindström
 janika.lindstrom@laurea.fi

Rahoittaja: ESR
Rahoitus:
Kesto: 2017-2020

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot