​Toteemi - Työstä oppimassa, työhön.

Laurean osahankkeen tavoitteena on luoda opiskelijan ohjausprosessia ja -tilanteita tukeva kriteeristö, joka auttaa ohjaajaa tunnistamaan opiskelijan hyvinvointia, toimintakykyä sekä työllistymisominaisuuksia ja siten kohdistamaan ohjaus ja tukitoimenpiteitä mahdollisimman hyvin.

Laurea on mukana OKM:n rahoittamassa Toteemi-hankkeessa, jossa luodaan rakenteita ja toimintatapoja vahvistamaan korkeakouluopiskelijoiden työmarkkinoille kiinnittymistä. Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat "Joustavasti työssä", "Osaamista työstä ja työhön", ja "Hyvinvointi työssä oppimisessa". Laurean osahanke kuuluu kehittämiskoriin "Hyvinvointi työssä oppimisessa" ja sen tutkimus- ja kehitystyöhön osallistetaan opettajien ja ohjaajien lisäksi opiskelijoita, opiskelijakuntaa sekä työelämän kumppaneita.

Opiskelijat ovat Laurean osatoteutuksessa mukana testaamassa kyselyssä käytettäviä väitteitä sekä vastaamassa kyselyyn. Kyselystä syntyvän datan pohjalta muokataan kriteeristöä, jota tullaan käyttämään eri ohjaustilanteissa.Toteemi pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Arto Saloranta arto.saloranta@laurea.fi

Rahoittaja: OKM

Rahoitus: 1 790 100 €  

Kesto: 4/2017 -12/2019

Hankkeen kotisivut

Facebook

Twitter