​TENHO Elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin

Hankkeen tavoitteet

1. Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen.  Hankkeeseen osallistuvien nuorten elämäntaitojen vahvistaminen siten, että nuorten itsetuntemus, sosiaaliset taidot,  tavoitteiden asettelutaidot, kyky sitoutua ja viedä loppuun asioita, itseluottamus ja tulevaisuuden usko kehittyvät ja  nuoret ovat valmiit sitoutumaan koulutukseen tai työelämään ja ottavat hankkeen tuloksena konkreettisia askeleita kohti aktiivista osallistumista yhteiskuntaan.
2. Menetelmien ja toimintamallin kehittäminen.  Ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevien nuorten elämäntaitoja vahvistavien taidelähtöisten menetelmien kehittäminen ja niiden mallintaminen.
3. Palveluverkon kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä.
4. Hankkeessa mallinnettujen menetelmien ja toimintamallien levittäminen verkkosivuston, oppaan, koulutusten ja seminaarien avulla.
5. Alan osaamisen kehittäminen.

Alan osaamista kehitetään kouluttamalla sekä 1) sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisia ja taiteilijoita että 2) tulevia
ammattilaisia sosiaali- ja taidealan oppilaitoksissa. Tuleville ammattilaisille pyritään lisäksi tarjoamaan harjoittelupaikkoja hankkeen toiminnoissa ja mahdollistamaan opinnäytetöiden tekeminen osana hanketta.

Laurea-ammattikorkeakoulu tukee Tenhon taiteilijoiden ja yhteistyökumppaneiden osaamista taiteen ja sosiaalialan rajapinnoilla. Laurean Tikkurilan yksikössä toimii luovien toimintojen sosionomi-koulutus, joka yhdistää taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä sosiaalialan osaamiseen.

Laurea kouluttaa Tenhon taiteilijoita, taide- ja sosiaalialan opiskelijoita sekä sosiaali- ja nuorisoalan ammattilaisia Tenhon kehittämispäivillä sekä erilaisissa koulutuksissa ja seminaareissa. Laurea levittää toiminnasta nousseita onnistumisia, toiminnassa kertynyttä osaamista sekä Tenhon tutkimustietoa sosiaalialan koulutuksessa. Laurea tukee myös Tenhossa tehtäviä työharjoitteluja.

Hankkeen päätoteuttaja Lasten ja Nuorten Säätiö, valtakunnalliset osatoteuttajat: Nuorisotutkimusseura ja Laurea amk, paikalliset osatoteuttajat: Pirkanmaan elokuvakeskus, Oulun Tähtisirkus, Sirkus Magenta, Vaara kollektiivi, Varkauden teatteri


 

 

TENHO pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Ira Stiller ira.stiller@laurea.fi 

Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus / Euroopan sosiaalirahasto ESR

Rahoitus: 1 193 322 €

Kesto: 1.6.2015-31.5.2018

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot