​TEKNO - Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

TEKNO-hankkeessa kehitetään koulutusta ja verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista erityisesti ammattilaisille (esim. kotihoito, kotisairaala, vanhainkodit, palvelukeskukset), mutta myös tarjota "smart citizen" näkökulmasta välineitä yksittäisen kansalaisen osaamistarpeeseen.

TEKNO-hanke tuottaa
- visuaalisen osaamiskartan jo olemassa olevasta teknologiaosaamisesta sekä siihen liittyvistä osaamistarpeista,
-  verkoston, jossa teknologian ja sote-alan ammattilaiset ja loppukäyttäjät oppivat toisiltaan,
-  joustavia opintopolkuja teknologiaosaamisen lisäämiseksi ja
-  virtuaalisen hyvinvointi- ja terveysteknologia-alustan tukemaan oppimista ja teknologian käyttöönottoa.

Hankkeessa tunnistetaan jo olemassa olevia osaamiskykyjä ja kannustetaan yksilöitä sekä (työ-)yhteisöjä kehittämään omaa teknologiaosaamista osana ammatti-identiteettiä. Toiminnan tarkoituksena on tehdä verkostokuvaus alueen osaamisesta sekä osaamisen kehittämisen tarpeesta.

Hankkeessa mahdollistetaan paikallisten yritysten, julkisen ja kolmannen sektorin sekä oppilaitosten verkostoituminen, joissa hyvinvointiteknologian osaajat ja käyttäjät (sote-alan ammattilaiset ja asiakkaat) voivat jakaa osaamistaan ja oppia toisiltaan. Paikallisia toimijoita kannustetaan toimialarajoja ylittäviin kokeiluihin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää alueellista hyvinvointiteknologiaosaamista siten, että kehitetään hyvinvointiteknologian tarvelähtöisiä opintopolkuja ja joustavaa täydennyskoulutusta.

Hankkeessa rakennetaan virtuaalinen toimintaympäristö hyvinvointiteknologian käytön opastukseen ja tiedonjakoon. Tavoitteena on koota tietokantaan mahdollisuuksien mukaan suurin osa Uudellamaalla toimivista hyvinvointi- ja terveysteknologiayrityksistä sekä heidän tuotekuvauksensa, keskittyen erityisesti kotona selviytymistä tukevaan teknologiaan. Tuotekuvausten lisäksi toimintaympäristöön kootaan eri kohderyhmille kohdennettua käyttäjälähtöistä tietoa ja palvelu- ja laitetarjonnasta, sekä niiden käyttöopastusta havainnollisesti. Tietokanta toimii pedagogisena ympäristönä sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, opiskelijoille että loppukäyttäjille, ts. fiksuille kansalaisille (smart citizen).

 

 

 

 

 

TEKNO pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Tiina 
Leppäniemi
tiina.leppaniemi@laurea.fi

Rahoittaja: Hämeen ELY -keskus

Rahoitus: 437 931 €  

Kesto: 1.3.2017-28.2.2019

Hankkeen kotisivut: www.teknohanke.fi

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot