Pilotit pöyrimään –hankkeen tavoitteena on

• luoda ja pilotoida toimintamalli korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten palvelukehitysyhteistyöhön.
• luoda ja pilotoida toimintamalli kansainväliseen terveys- ja hyvinvointialaan keskittyvään living lab -yhteistyöhön.
• valmentaa startup- ja pk-yrityksiä hyödyntämään kansainvälisiä hankerahoitusinstrumentteja yhteiskehittely-, testaus- ja validointiaktiviteettien toteuttamiseksi kansainvälisillä markkinoilla.
• rakentaa kansainvälisiä hankekonsortioita ja tunnistaa sellaiset rahoitusinstrumentit ja yksittäiset haut, joista voidaan hakea rahoitusta hankkeessa suunnitellun ja pilotoidun rajat ylittävän living lab -toimintamallin skaalaamiseen.

 

Hanke toteuttaa Uusimaa-ohjelman strategista valintaa Kasvun mahdollisuudet, kohtia Avoimet kehitysympäristöt ja älypalvelut sekä Uusiutuva yritystoiminta. Lisäksi hanke toteuttaa RIS3-strategian kärkeä Human Health Tech.

Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä Helsinki Think Companyn, HealthSPA ry:n ja Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. European Network of Living Labs ja Forum Virium Helsinki tukevat hanketta.

 

 

 

Pilotit pyörimään pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Virpi Kaartti virpi.kaartti@laurea.fi

Rahoittaja: Uudenmaan liitto

Rahoitus: 126 050 €  

Kesto: 1.4.2017-30.6.2018

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot