​Osuma - maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi

Hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli, joka vakiintuu osaksi hanketta toteuttavien tahojen normaalitoimintaa. Keskeistä mallissa on hanketoimijoiden välinen kiinteä yhteistyö Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa maahanmuuttajien työllistymistä edistävissä palveluissa. Mallin kehittämisen myötä maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistä edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu ja heille tuotettavien ohjaus- ja koulutuspalvelujen tarjonta alueella laajenee.

Hankkeella haetaan ratkaisuja, jotka parantaisivat toiminta-alueella asuvien, erityisesti alle 30-vuotiaiden, maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia. Hanke kehittää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksiin liittyvien päätöksiä tekevien ja palveluja tuottavien tahojen yhteistyötä. Näihin kuuluvat Pohjois-Uudellamaalla sekä Riihimäen seutukunnassa toimivat työnantajat, kunnat, TE-palvelut ja oppilaitokset. Hankkeessa pyritään tiivistämään ja systematisoimaan yhteistyötä maahanmuuttajien tarvitseman ohjauksen ja koulutusten suunnittelussa, jota leimaa satunnaisuus ja vakiintumattomuus.

 

 

​Osuma pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Kimmo Kuitunen
 kimmo.kuitunen@laurea.fi  

Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus (ESR)
Rahoitus: 542 539 €
Kesto: 1.1.2015 - 30.6.2017

Tutkimuspartnerit: Hyria koulutus Oy (hallinnoi), HAMK, HRAKS, Riihimäen tilat ja kehitys Oy

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot