COPE - ​Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa

COPE-hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. 

COPE-hankkeessa pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan osaamiseen kohdistuviin muutostarpeisiin, joiden taustalla ovat digitalisaatio, väestön ikääntyminen, maahanmuuton lisääntyminen, asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyminen sekä ajankohtainen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. COPE-hanke on monitieteinen viiden osahankkeen kokonaisuus ja hyödyntää monipuolisesti erilaisia tutkimusmenetelmiä.

Laurea edustaa hankkeessa koulutuksen ja elinikäisen oppimisen asiantuntijuutta uusien kompetenssien tunnistamisessa ja tuottamisessa. Laurean osahanke on toimintatutkimus, jonka tavoitteena on innovatiivisten pedagogisten mallien ja menetelmien kehittäminen ammatillisen päätöksenteon osaamisen edistämiseksi. Se tuottaa tietoa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen, kehittämisen ja johtamisen tarpeisiin.

 

 

 

 

Cope pähkinänäkuoressa

Projektipäällikkö Soile Juujärvi
soile.juujarvi@laurea.fi

Rahoittaja: Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto Rahoitus: 3 032 450 € Tutkimuspartnerit: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Aalto-yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto

Hankkeen kotisivut
Twitter

Muut kumppanit: THL, Aalto-yliopisto, University of Eastern Finland

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot