​MORFEUS - Tulevaisuuden arvonluonti hyvinvointipalveluverkostossa

MORFEUS (=Mallinnettu informaatio, Osallistavat työtavat, Rakentuva tulevaisuus, Fasilitoitu yhteistyö ja Ennakoiva innovointi Uudistuvassa Sosiaali- ja terveydenhuollossa)

Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston monitieteisessä MORFEUS-hankkeessa (1.1.2015 – 30.6.2017) tutkitaan kehittävän toimintatutkimuksen otteella hyvinvointipalvelujen monitoimijaisia ekosysteemejä ja kehitetään niitä palvelumuotoilun, tietomallintamisen ja tulevaisuudentutkimuksen lähestymistavoilla huomioiden myös sopimuskäytännöt. Tarkastelun kohteena ovat ekosysteemin toimijat eli hyvinvointialan yritykset, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatiot sekä toimijoiden väliset suhteet - erityisesti päihde-, mielenterveys- ja lastensuojelupalveluiden kokonaisuus.

Hankkeen lähtökohta on asiakaslähtöisyys, ja palveluekosysteemiä tutkitaan ja kehitetään case-esimerkkiperheen tarvitseman palvelukokonaisuuden avulla. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistyö toteutetaan tiiviinä viiden yhteiskehittämisen syklin kokonaisuutena, johon hankekumppanit osallistuvat. Hankekumppanit edustavat kattavasti palveluekosysteemin osapuolia Uudeltamaalta kuntasektorilta, hyvinvointipalveluiden tuottajista sekä digitaalisten työvälineiden ja konsulttipalveluiden tuottajista.

Koko hankkeen läpileikkaava tutkimusongelma on: Miten organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä voidaan fasilitoida asiakaslähtöisten hyvinvointipalveluiden ekosysteemin kehittämisen kontekstissa?

Hankkeessa kehitetään palvelualoille soveltuvaa tietomallinnuksen kehikkoa, johon kaikki palvelun hankkimiseen ja tuottamiseen tarvittava tieto voidaan liittää. Tietomallinnus selkiyttää toimijoiden väliset roolit, suhteet ja tietotarpeet, jotta tulevaisuudessa voidaan kehittää, tuottaa ja hankkia uudenlaisia palveluja (kustannus)tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Hankkeen tulosten pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia digitaalisia työvälineitä palveluekosysteemin toiminnan tueksi.

 

 

 

​MORFEUS
pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö:  Päivi Pöyry-Lassila
paivi.poyry-lassila@laurea.fi

Rahoittaja: Tekes
Rahoitus: 1 000 000 €
Kesto: 1.1.2015 - 30.6.2017

Hankkeen kotisivut
Twitter

Tutkimuspartnerit: Aalto-yliopisto

 Tiedotteet

 

 

MORFEUS-hanke: Oivaltavat rajanylitykset sotessahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/MORFEUS-hanke-Oivaltavat-rajanylitykset-sotessa--.aspx2017-04-26T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Logot/Morfeus-hanke%20Laurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />MORFEUS-hanke: Oivaltavat rajanylitykset sotessa

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot