​MARISA Maritime Integrated Surveillance Awareness

MARISA  –hanke kehittää eurooppalaisen meriturvallisuusyhteisön kykyä hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja tietoja merellisen turvallisuusvalvonnan tehostamiseksi.

MARISA-hankkeen visiona on luoda meriturvallisuusyhteisöille tietolähdetyökalupakki, mikä tarjoaa joukon menetelmiä, tekniikoita ja moduuleja erilaisten tietojen yhteensovittamiseksi ja sulauttamiseksi, mukaan lukien internet ja sosiaaliset verkostot.  Työkalupakki parantaa viranomaisten ja muiden turvallisuustoimijoiden  välistä tiedonvaihtoa, tilannetietoisuutta ja yhteiden ymmärryksen muodostumista tukien näin päätöksentekoa ja reagointikykyä.  Hankkeessa luodaan lisäksi  palvelun käyttäjistä ja -tarjoajista muodostuva innovaatioyhteisö tukien tiedonvaihtoa ja yhteistyötä hankkeen sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa rakentuvan operatiivisen järjestelmän ja  käyttäjien ja palvelutarjoajien ekosysteemin kautta mahdollistetaan uusien tietojen yhdistämispalvelujen (data fusion services) toimittaminen erilaisille merellä toimiville tahoille. Samalla parannetaan merellistä tilannetietoisuutta (situational awareness), tuetaan ammattilaisten työtä erilaisissa merellä tapahtuvien tilanteiden elinkaaren ajan, tehostetaan viranomaisten ja valtion rajat ylittävää yhteistyötä, ja tuetaan olemassa olevien resurssien kohdentamista ja nykyisten voimavarojen kustannustehokasta käyttöä.

Hankkeessa on mukana 22 partneria 9 eri maasta. Hanketta koordinoi italialainen ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteknologiayritys Leonardo.

 


 

 

MARISA pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Rauno Pirinen

rauno.pirinen(at)laurea.fi

Rahoittaja: Euroopan komissio

Rahoitus: 9 765 658,75 €  

Kesto: 1.5.2017 - 31.1.2020

Tutkimusparneri(t): 21 partneria, koordinaattorina Leonardo, Italia

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot