​KEHÄ - Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa

 

KEHÄ -hankkeen päätavoitteena on tehostaa sitoutuvan energian ja/tai ravinteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa ja laajemminkin vesiliiketoiminnassa taloudellisesti ja luontoa säästävällä tavalla.

Hankkeessa kehitetään energian ja ravinteiden kierrätykseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja kestävää kehitystä tukevia verkottuneita ja/tai toimipaikka- ja/tai prosessikohtaisia toimintamalleja kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa. Tavoitteina sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä on tuontiravinteiden ja energian käytön vähentäminen suhteessa tuotannon määrään.

Hankkeen tavoitteena on myös kartoittaa ja kehittää vedenkäsittelyprosessien hallintaan, ympäristökysymyksiin ja paikkatiedon hallintaan soveltuvia kehittyneempiä ja digitaalisia vesitietoratkaisuja, mittaristoja ja verkottuneita toimintamalleja. Hankkeen avulla vahvistetaan myös alan suomalaisten toimijoiden edellytyksiä kasvavaan vientitoimintaan.

Hankkeen avulla hyödynnetään vesihuollon kansantaloudellista arvopotentiaalia.KEHÄ pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Jukka Laitinen

jukka.laitinen@laurea.fi

Rahoittaja: EAKR / Uudenmaan liitto

Rahoitus: 486 943 €  

Kesto: 9/2016 -8/2018

Hankkeen kotisivut

Tutkimuspartnerit: Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry LUVY, Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy