​HoivaDigi

HoivaDigin tarkoituksena on tukea Uudenmaalla toimivien hoiva-alan pk-yritysten digitalisaatiota ja verkostoitumista it-yritysten kanssa seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:
- palvelujen sähköistämisen edistäminen
- siihen liittyvän tiedon haltuun ottaminen
- tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittäminen
- työhyvinvoinnin tukeminen

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tehdä selvitys Japanin hoivapalvelujen työntekijöiden asenteista ja käyttökokemuksista liittyen robottien käyttöön.

HoivaDigi kokoaa verkoston, joka koostuu hoivapalveluja tuottavista yrityksistä ja palvelujen digitalisointiin tukea tarjoavista yrityksistä. Verkosto edistää yritysten välistä yhteistyötä verkostoseminaarien ja tapaamisten muodossa. Mentoriyritykset ovat arvokas osa verkostoa, tuoden oman osaamisensa ja kokemuksensa verkoston käyttöön. Hankkeessa kehitettyä partnerityökalua voi hyödyntää kehittämiskumppanien etsimisessä.

Yrityskohtaista kehittämistukea voi saada case-yrityksenä. Palvelujen digitalisoinnin edistämistä, työhyvinvointia ja johtamisosaamista kehitetään yhdessä case-yritysten kanssa henkilöstökyselyn tuloksiin perustuen. Kehittämiskohteista sovitaan yrityskohtaisesti. Hankkeeseen on integroitu Laurean tietojenkäsittelyn opintoja.
Osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia tuetaan erilaisin koulutuksin ja tapahtumin.
Robotologiaan liittyvän selvityksen tuloksia hyödynnetään robotit ja automaatio-seminaarissa, joka visioi tulevaisuuden näkymiä sähköisten välineiden käytöstä hoivapalveluissa. Selvityksen tilastollisia aineistoja käytetään Robots and the future of welfare services (ROSE) -hankkeessa. 

 

HoivaDigi pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Hannele Niiniö hannele.niinio@laurea.fi   

Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus / Euroopan sosiaalirahasto ESR

Rahoitus: 318 750 €

Kesto: 1.9.2015-31.10.2017

HoivaDigi-hankkeen kotisivut

Facebook

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot