​ProfEsus - hanke

Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa kotitalousopettajien, kouluttajien ja -valmentajien osaamista sekä pedagogisia taitoja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla. Päätavoitteena on rakentaa kansainvälinen verkko-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää missä tahansa kotitalousopetuksessa. Virtuaalinen opintojakso koostuu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista. Verkko-opinto pohjautuu Blended learning (sulautuva opetus)- malliin, jossa rakennetaan moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö.

Oppimisympäristön tavoitteena on integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että digitaalisia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin osin. Hankkeen pedagoginen näkökulma on Vihreä pedagogiikka (Green pedagogy), jonka tavoitteena tarjota opetusvälineitä ja menetelmiä yli rajojen. Vihreä pedagogiikka muovaa opiskelun taitoja enemmän ratkaisukeskeisen ja oivaltavan oppimisen suuntaan. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta pääpaino on pedagogiikassa, joka keskittyy sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin asioihin.

Laurea-ammattikorkeakoulu on mukana ProfEsus–hankkeessa, joka alkoi lokakuussa 2016 ja kestää 2019 alkuvuoteen asti. Kesään 2017 mennessä tavoitteena on rakentaa virtuaalisen oppimisympäristön opetussuunnitelma ja sen jälkeen toteuttaa se Moodle-oppimisalustalla. Laurea on mukana oppimisympäristön pilotoinnissa keväällä 2018. Pilotointi toteutetaan yhdessä Itävallan hankepartnerin (Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik) kanssa. Alustavan opetussuunnitelman mukaan lähiopetusviikkoja on kaksi, yksi Suomessa ja yksi Itävallassa. Pilotointi päättyy kesäkuussa 2018 ja tämän jälkeen on tarkoitus tuottaa käsikirja verkko-opetuksesta ja sen kokemuksista. Käsikirja tuotetaan hankkeessa mukana olevien maiden kielillä.

 

 

 

​ProfEsus pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Sini Temisevä
sini.temiseva@laurea.fi

Rahoittaja: Erasmus+ KA2
Rahoitus: 316 053 €
Kesto: 1.10.2016 - 1.2.2019

Hankkeen kotisivut

Tutkimuspartnerit: Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik; Austria, International Federation for Home Economics; Germany, CISMe; Italy, ApS, Anne Fox; Denmark, Latvijas Lauksaimniecibas Universitate; Latvia

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot