​Sote -uudistuksen vaikutus pk-yritysten toimintaympäristöön.

Entresote on sote-alan pk-yritysten toimintaympäristön kehittämishanke, jossa ennakoidaan sote-uudistuksen vaikutuksia pk-yritysten toimintaympäristöön Uudellamaalla.

  •  Verkostoitumisen avulla tuotetaan tietoa ja edistetään yritysten innovaatiokyvykkyyttä. Toimintaympäristön haasteissa tarvittavaa muutosresilienssiä vahvistetaan koulutusten ja valmennusten avulla  käyttämällä luovuutta edistäviä menetelmiä.
  •  Hankkeessa tuetaan yritysten palveluinnovaatioiden kehittämistä tutkitun tiedon ja testauksen avulla living labeissa.
  • Hankkeessa luodaan palveluinnovaatioiden kaupallistamisen ja kansainvälistämisen polkuja yrityksille verkossa olevien oppimisympäristöjen ja Laurean kansainvälisten verkostojen avulla.

Hankkeen tuloksena syntyy innovatiivisia palveluja, jotka parantavat pk- yritysten kilpailukykyä sote-uudistuksen tuomissa muutoksissa. Entresotessa kehitettyjä tutkimustiedon hyödyntämisen välineitä levitetään yritysten käyttöön.

 

 

​Entresote pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Soili Vento soili.vento@laurea.fi 

Rahoittaja: Hämeen ELY -keskus

Rahoitus: 271 093 €  

Kesto: 1.2.2017 - 31.12.2018

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot