Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal)

EduPal-Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen - hanke on OKM rahoittama korkeakoulutuksen kehittämisen hanke.

Hankkeen tavoitteena on vastata palliatiivisen hoidon perus- ja erityisosaajien (hoitotyö ja lääketiede) lisääntyvään tarpeeseen valtakunnallisesti.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen.

Hankkeeseen osallistuvat kaikki Suomen yliopistot ja 15 ammattikorkeakoulua sekä kaksi toisen asteen oppilaitosta

Hankkeen ajankohta on 2018 -2020

Hankkeen kotisivut

Laurea AMK:n osalta lisätietoja hankkeesta antavat:

Annikki Päällysaho annikki.paallysaho@laurea.fi +35840-5093736 sekä

Birgit Lifländer birgit.liflander@laurea.fi +35840-6694161

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot