​DigiSmart

Hankkeen tavoitteena on verkottaa ja vahvistaa jo olemassa olevien Digi-aikakauden kansalaisuuteen liittyvien yhteisöjen, projektien, kolmannen sektorin, koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden sekä julkisen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä Uudellamaalla ja kansainvälisesti.

Tavoitteena on siis
1. Verkottaa relevantit toimijat Uudellamaalla uusien digitaalisten palvelumallien rakentamiseksi.
2. Selvittää, miten digiajan kansalaisuus näyttäytyy erilaisten väestöryhmien näkökulmasta.
3. Vahvistaa kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyötä, mikä osaltaan varmistaa pysyvän rungon Uudenmaan eri toimijoiden kehittämisverkostolle

Digisti Fiksu on Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteinen hanke. Ammattikorkeakoulut kokoavat hankkeessa verkoston, joka tukee digitaalisen kansalaisuuden toteutumista Uudellamaalla. Hankkeessa selvitetään käyttäjälähtöisesti kansalaisten kokemuksia digitaalisen tiedon, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä ja vaikutuksista arjessa. Hanke keskittyy erityisesti kolmeen väestöryhmään: nuoriin, maahanmuuttajiin ja ikäihmisiin.

Digisti Fiksun tavoitteena on edistää verkostoissa oppimista. Hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia toimijoita ja hankkeita, joiden fokuksena on kehittää Uudellamaalla digitaalisia palveluja, tuotteita ja verkostoja. Tämä toimii parhaimmillaan älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun veturina Uudellamaalla, Itämeren alueella ja Euroopassa, mutta myös laajemmin globaalistuvassa maailmassa.

 

 

​DigiSmart 
pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Minttu Räty 
minttu.raty@laurea.fi

Rahoittaja: Uudenmaan liitto Rahoitus: 140 000 €
Kesto: 1.3.2016-28.2.2018

www.digistifiksu.fi

www.facebook.com/digistifiksu

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot