DigiJouJou -  Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 

 Hankkeessa luodaan kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa  ja kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista. Lisäksi luodaan kotimaisten kielten opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen malleja, jotka ovat joustavia, digitaalisuutta hyödyntäviä ja opiskelijan yksilöllistä oppimista korostavia ja jotka mahdollistavat opiskelijoille henkilökohtaiset opintopolkuvalinnat.

Hanke pyrkii osallistamaan korkeakoulujen kotimaisten kielten opettajia  uuden pedagogisen lähestymistavan kehittämiseen ja luomaan yhteistoimintamallin, jolla kieltenopettajien osaamisen kehittäminen ja hyvien käytäntöjen jakaminen varmistetaan myös hankkeen jälkeen.

 Hankkeessa on mukana kahdeksan ammattikorkeakoulua ja neljä yliopistoa:
- Centria
- Haaga-Helia
- Hämeen amk
- Jyväskylän amk
- Lahden amk
- Laurea-amk
- Tampereen amk
- Turun amk
- Aalto-yliopisto
- Helsingin yliopisto
- Itä-Suomen yliopisto
- Vaasan yliopisto.

Hanketta hallinnoi Aalto-yliopisto, ja amk-koordinoinnista vastaa HAMK.  Hankkeen aikana toteutetaan valtakunnallisessa yhteistyössä kehittämishankkeita. Hankkeen vaikutukset näkyvät kolmella tavalla:

1. Uusi digipedagogiikka ja monimuotoinen opetustarjonta
Kieltenopettajat osaavat hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti erilaisia digitaalisia sovelluksia opetuksessa ja ohjauksessa. Hankkeessa syntyy digitaalista opetustarjontaa, joka on avointa kaikille korkeakouluopiskelijoille ja sisällöllisesti sovellettavissa eri aloille.

2. Joustavat opintopolut
Opiskelijat voivat valita parhaiten itselleen sopivan opintopolun monimuotoisesta opetustarjonnasta. Joustavíen oppimispolkujen ansiosta opiskelijoiden motivaatio opiskelua kohtaan kasvaa. He saavuttavat tehokkaammin työelämässä kotimaisissa kielissä tarvittavat vuorovaikutustaidot sekä valmiudet kehittää näitä taitoja edelleen elinikäisen oppimisen mukaisesti.

3. Valtakunnallisen yhteistyön vakiintuminen ja laajentuminen yli korkeakoulurajojen
Korkeakouluilla on valtakunnallinen yhteistyöfoorumi, jonka avulla uudet käytänteet leviävät tehokkaasti. Yhdessä tuotetut mallit hyödyttävät suurta opiskelijamäärää myös hankkeen jälkeen.

 

 

 

​DigiJouJou pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Tarja Paukkeri
tarja.paukkeri@laurea.fi    

Rahoittaja: OKM
Rahoitus: 1 788 000 €
Kesto: 2017 - 2019

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot