​DeDiWe - The Developer of Digital Health and Welfare Services

 

DeDiWe-hankkeessa kehitetään 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, The Developer of Digital Health and Welfare Services, DeDiWe, joka pilotoidaan kaikissa hankkeeseen osallistuneissa korkeakouluissa: Suomessa Laurean lisäksi Arcadassa, Virossa Tartu Health Care Collegessa ja Latviassa Red Cross Medical College of Rigassa. Korkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä alueensa toimijoiden ja yritysten kanssa. Suomessa yhteistyökumppaneina ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Lohjan sairaanhoitoalue ja Helsingin kaupungilta sosiaali- ja terveysvirasto sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto, mitkä ovat aktiivisesti mukana tuomassa työelämän näkökulmaa opintokokonaisuuden suunnitteluun.

Sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden ja monikanavaisen palvelukulttuurin kehittäminen vaatii moniammatillista yhteistyötä, jotta palvelut aidosti tukevat kansalaisen ja potilaan mahdollisuutta hoitaa asioitaan sähköisiä välineitä hyödyntäen. DeDiWe-opintokokonaisuuteen osallistuvilla onkin mahdollisuus saada osaamista moniammatillisessa työryhmässä toimimisesta.

Hankkeessa arvioidaan nykyiset opetussuunnitelmat eri koulutusaloilta ja tuotetaan opetussuunnitelma huomioiden eri koulutusalojen tarpeet ja osaaminen. Opiskelijoiden osaaminen arvioidaan ennen ja jälkeen opintokokonaisuuden. Pilottiopinnot toteutetaan pääosin hankkeen yhteisessä verkko-oppimisympäristössä.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 451 412 euroa, josta  Central Baltic -ohjelma rahoittaa 347 128 euroa. Laurean osuus on  202 352 euroa, josta Central Baltic -ohjelma rahoittaa 151 764 euroa.

 

 

DeDiWe pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Outi Ahonen outi.ahonen@laurea.fi

Rahoittaja: Central Baltic

Rahoitus: 347 128 €  

Kesto: 9/2015 -2/2018

Hankkeen kotisivut

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot