​Boosting Innovations into Business (BIB)

BIB-hankkeessa edistetään pääasiassa Laurean tutkimushankkeissa syntyneiden innovaatioiden kaupallistamista sekä vahvistetaan henkilöstön kaupallistamisosaamista. Tavoitteena on rakentaa kaupallista toimintaa ja muuttaa henkilöstön osaaminen sekä tutkimushankkeet uusiksi tuotteiksi, palveluiksi ja euroiksi. Lisäksi tavoitteena on kehittää Laurean kaupallistamisprosessia sekä siihen liittyviä toimintoja yhdessä liike-elämän kanssa.

Hankkeen osa-alueet ovat
•kartoittaa Laurean henkilöstön osaamista ja luoda innovaatio-osaajien pooli
•kerätä ja identifioida Laureassa syntyneitä innovaatioita sekä arvioida niiden kaupallinen potentiaali ja siten synnyttää 10 kaupallista kumppanuutta yritysten kanssa
•rakentaa innovaatioihin liittyvä kannustinjärjestelmä tutkijoille
•laatia toimintatavan edellyttämät sopimuspohjat

 

 

 

Entresote pähkinänkuoressa

Projektipäällikkö: Krista Keränen krista.keranen@laurea.fi

Rahoittaja: Tekes

Rahoitus: 274 577 €  

Kesto: 1.1.-31.12.2017

Twitter: #BIBLaurea

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot