Yhteistyöverkostot


Vantaan Sairaalapalvelut

Vantaan kaupungin sairaalapalvelut vastaavat perusterveydenhuoltotasoisesta sairaalatoiminnasta Vantaalla. Sairaalapalveluihin kuuluvat Seutulassa sijaitseva Katriinan sairaala ja Peijaksen sairaalassa toimiva geriatrinen akuuttiyksikkö. Seutulassa sijaitsevassa Katriinan sairaalassa on kahdeksan erilaisten sairauksien hoitoon perehtynyttä osastoa, päiväsairaala ja geriatrinen vastaanotto sekä jatkohoidon järjestelyn konsultaatiotiimi Konsti. Tavoitteena on mahdollisimman lyhyt sairaalahoito sekä kuntoutuminen ja kotiutuminen takaisin aiempaan asuinpaikkaan. Henkilökunta haluaa edistää ja ylläpitää potilaiden toimintakykyä. Yksilöllinen hoito on sairaalassa tärkeä tavoite.

 

Living Lab –toiminnan kannalta oli keskeistä Vantaan sairaalapalveluiden kumppanuusyhteistyötä varten osoittamat fyysiset tilat. Tiloja on hyödynnetty muun muassa opiskelijoiden oppimisympäristönä, opiskelijoiden tuotosten esillepanossa, yritysten tuotteiden esittelytilana ja hankekokousten pitopaikkana.

Vantaan Sairaalapalvelut

 

CIDe Cluster (Care Innovation and Design Cluster)

CIDe Cluster on Laurea-ammattikorkeakoulun vuodesta 2010 toiminut yritysklusteri hyvinvointialalle. Vuoden 2014 loppuun saakka yritysklusteri toimi yhteistyössä Vantaan Innovaatioinstituutin kanssa, jonka jälkeen, vuoden 2015 alusta klusteri on ollut kokonaan Laurean alaista toimintaa.  Yritysklusterin tavoitteena on koota terveys- ja hyvinvointisektorin yrityksiä ja toimijoita verkostoksi ja klusterin jäseneksi, tukea yritysten liiketoimintaa, edistää eri toimijoiden verkottumista sekä edistää toimijoiden osaamisen kansainvälistämistä. CIDe Cluster toimi Toimiva Sairaala Living Lab -hankkeessa yritysten väittäjäorganisaationa. Hankkeen yhteistyöyritykset edustivat sekä suuria, keskisuuria ja pieniä teknologiayrityksiä.

 

Yhteyshenkilö:

Taina Kokko

taina.kokko@laurea.fi

046 856 7323

CIDe

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot