Tulokset


 

Hankkeen tulokset on kuvattu toukokuussa 2015 ilmestyvässä hankejulkaisussa. Julkaisu tulee olemaan verkkojulkaisu, joka löytyy tämän linkin takaa ilmestymisensä jälkeen.

 

Hankkeen tulokset, mukaanlukien Living Lab- ja teknologiaosaaminen ovat hyödyttäneet erityisesti mukana olleita yrityksiä, sairaalapalveluita ja monialaista ammatillista koulutusta Laureassa. Toteutetut teknologiatestaukset ovat kartuttaneet merkittävästi erityisesti käyttäjälähtöisen kehittämistoiminnan perusteiden ja menetelmien hallintaa. Sairaalapalveluiden henkilökunnalla osoitetussa kyselyssä todettiin, että sairaalan hoitohenkilökunnan kiinnostus terveysteknologiaa kohtaan, teknologiaosaaminen ja kehittämisosaaminen ovat lisääntyneet.

 

Huomionarvoista Toimiva sairaala -hankkeen toimintamallissa oli opiskelijoiden merkittävä rooli kehittäjinä. Mm. tuotetestaukset toteutuivat pääosin opiskelijoiden toteuttamina. Uudenlainen toimintamalli mahdollisti sen, että opiskelijat rekrytoituivat hanketyöhön monilta eri opintojaksoilta. 

 


 


 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot