Case-kuvaukset


 

Hankkeen kehittämiskohteiksi valikoituivat lääkehoitoprosessi, vitaalielintoimintojen mittaaminen, kotiutusten aikaistaminen, hoitoympäristö, itsehoidon tukeminen ja turvallisuus. Kehittämiskohteet tunnistettiin sairaalan henkilökunnan kanssa ja ne palvelivat Sairaalapalveluiden strategisten tavoitteiden toteutumista.

 

Toimiva sairaala –hankkeessa toteutui viisi kumppanuusverkostoltaan, kehittämiskohteen ja -tavoitteiden osalta erilaista kehittämiscasea, joiden tarkoitus oli terveysteknologiaa hyödyntäen kehittää sairaalapalveluiden työ- tai hoitoprosessia. Kehittämiscaset olivat hankkeen osaprojekteja, joita luonnehtivat monet tavanomaiset projektin toteutukseen ja projektin hallintaan liittyvät piirteet ja vaiheet. Neljän osaprojektin toiminta on tukenut 

  • uuden teknologisen innovaation syntyä (LääkeTabletti –case, yrityskumppani Ciegus Oy)
  • uuden prototyyppivaiheessa olevan teknologian käyttäjälähtöistä kehittämistä (Terveystuoli –case, kumppanina Aalto-yliopisto)
  • uudelle teknologialle asetettavien vaatimusten nimeämistä ja konseptivaiheessa olevan teknologiaratkaisun testausta (Haavahoitopotilaan etävastaanotto –case, yrityskumppaneina Pieni Piiri Oy, Kaukomarkkinat Oy, Active Life Village Oy).
  • valmiin tuotteen testausta (Antimikrobinen pintasuojaus –case, Claeris Oy, Uudenmaan pintasuojaus Oy, Orion Diagnostica ja Helsingin yliopiston Hejlt-instituutti) ja
  • uuden, toimivan lääkehuone-showroomin rakentamista yritysyhteistyössä (Lääkehuone –case, yrityskumppaneina Barrisol Oy, Claeris Oy, Uudenmaan Pintasuojaus Oy, Teknos Oy, Abloy Oy ja Treston Medi Oy.


 


 

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot