Kehittämis- ja oppimisympäristöt


Lonkkamurtumapotilaan onnistunut kotiutus

1. Tausta ja tarve

Hoitajat kokevat osan lonkkamurtumapotilaiden kotiutustilanteista haastavana. Erityisesti muistiongelmat ja oman tukiverkoston puuttuminen lisäävät kotiutuksen haastavuutta. Toisinaan potilaan selviäminen kotona ennen sairaalaan joutumista on ollut epävarmaa ja siitä huolimatta hänet pyritään kotiuttamaan sairastumisen jälkeen. Vaikka toimintakykymittareiden avulla poimitun tiedon perusteella muodostuisi käsitys siitä, että potilas selviäisi kotona, koti ei välttämättä vastaakaan muuttuneita asiakastarpeita sairaalasta kotiutuessa.

2. Tavoitteet

  • Halutaan selvittää lonkkamurtumapotilaan kotiutukseen liittyviä haasteita kotiutusvaiheen ohjauksen ja muiden tukimuotojen kehittämiseksi
  • Tuottaa tietoa, joka tukee lonkkamurtumapotilaan hoidon, ohjauksen ja onnistuneen kotiutuksen kehittämistyötä

3. Toimintamuodot

  • Nykytilan kartoitus ja siihen liittyvät opinnäytetyöt

Saadun tiedon pohjalta sovitaan kehittämistyön kohteista ja kootaan tarvittava kumppanuusverkosto.

Tästä tulee myöhemmin lisäinfoa muun muassa seuraavista aiheista:

  • Lääkehoidon kehittämisympäristöt
  • Hoitoympäristön kehittäminen sairaalapalveluissa
  • Kotiuttamisen aikaistaminen

 

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot