Siirry sisältöön

Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala

Tutkimusohjelman tavoitteena on vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Laureassa edistetään väestön hyvinvointia

Tutkimusohjelman tavoitteena on hyödyntää ja tuottaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa sekä loppukäyttäjälähtöisiä ratkaisuja, palveluita ja tuotteita. Muuttuva väestörakenne, globalisaatio, teknologinen kehitys ja työn murrokset vaikuttavat vahvasti yhteiskunnallisin rakenteisiin, toimintamalleihin sekä väestön hyvinvointiin. Muutokset tuovat mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Tutkimusohjelmamme sisällöissä näkyy vahvasti laaja-alainen osaaminen sosiaali- ja terveysalalta sekä Laurean tärkeä rooli merkittävänä terveysalan kouluttajana.

Hyvinvointia lähestytään kokonaisvaltaisen ihmis- ja yhteiskuntakäsityksen kautta. Tärkeää on tällöin ihmisten osallistuminen, toimintakyky, toimijuus ja voimaantuminen. Ajankohtaisia teemojamme ovat:

  • Toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen
  • Työhyvinvoinnin edistäminen muuttuvissa toimintaympäristöissä
  • Uusi osaaminen sosiaali- ja terveysalalla
  • Uuden teknologian hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalalla

Laurea osana kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa

Toiminta-alueemme on laaja, ulottuen lähialuilta kansainvälisiin toimintaympäristöihin. Tutkimus- ja kehittämistyötä teemme aktiivisessa yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin, järjestöjen ja loppukäyttäjien kanssa. Useat kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat tärkeitä kehitysyhteistyökumppaneitamme. 

Tärkeitä rahoittajia tutkimusohjelman hankkeissa ovat mm. Euroopan Unionin rakennerahastot (ESR, EAKR, INTERREG), Terveyden edistämisen määräraha (STM), Suomen Akatemia (STN), Opetus ja kulttuuriministeriön avustukset sekä useat kotimaiset säätiöt ja tutkimusohjelmat.

Tutustu käynnissä oleviin tutkimushankkeisiin

Laurea on mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisisä verkostoissa tekemässä ja edistämässä terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa:

 

Lisätietoja:

Käynnissä olevia hankkeita

Sosiaali- ja terveysala

Laurea tarjoaa sosiaali- ja terveysalan AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta. Tarjoamme myös täydennyskoulutuksia sekä työelämän tarpeisiin räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluja.


Lue lisää