Siirry sisältöön

Opiskele tietojenkäsittelyn tradenomin polkuopinnot Tikkurilan kampuksellamme. Suoritettuasi vähintään 60 opintopistettä koulutuksen opintoja, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Opinnot alkavat maaliskuussa 2020.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: AMK-opinnoista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 6.-10.2.2020
  • Ajoitus: Opinnot alkavat maaliskuussa 2020
  • Laajuus: 60op
  • Sijainti: Laurean Tikkurilan kampus
  • Hinta: 400€ (Avoimen AMK:n vuosimaksu)

Kiinnostaako sinua digitaalisten palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisesti ja käytännönläheisesti? Tietojenkäsittelyn koulutus Laureassa yhdistää käytännönläheisesti IT-alan osaamisen liiketoiminnan näkökulmaan.

Nyt voit hakea polkuopiskelijaksi opiskelemaan monimuotototeutuksena tietojenkäsittelyn koulutukseemme. Opinnot toteutetaan Tikkurilan kampuksella ja ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Avoinna on 30 opiskelupaikkaa.

Polkuopintojen suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. Polkuopinnot ovat oivallinen tapa tutustua AMK-opiskeluun ja suorittaa AMK-tason opintoja, joita voi myöhemmin lukea hyväksi osana varsinaista tutkintoa. Polkuopiskelijat saavat samaa ohjausta ja tukea kuin tutkinto-opiskelijat. Polkuopintojen hinta on 400€.

Opintojen sisältö

Tietojenkäsittelyn polkuopinnot alkavat tietotekniikan ja liiketalouden peruskäsitteiden haltuun ottamisella ja sisältävät ohjelmoinnin ja tietokantojen perusteita sekä yleistä osaamista laitteistoihin, tietoturvaan ja -verkkoihin liittyen. IT-opinnoissa tämä tarkoittaa myös luentoja, mutta koko ajan huomio kiinnitetään ennen kaikkea opitun teorian soveltamiseen käytännössä.

Liiketalouden perusteet pitävät sisällään muun muassa projektiosaamista, liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämistä ja markkinointia. Sekä IT-alan että liiketalouden osalta oppiminen on koko ajan käytännönläheistä ja työnsä tulokset näkee heti konkreettisesti.

Polkuopintojen laajuus on 60 opintopistettä, jotka sisältävät seuraavat opinnot:

Liiketoiminta:

Liiketoimintaosaaminen (10 opintopistettä)
Asiakkuus- ja projektiosaaminen (10 op)

Tietojenkäsittely:

ICT-toimintaympäristö (5 op)
Ohjelmoinnin perustaito (5 op)
Verkkosivujen kehittäminen (5 op)
Tiedonhallinta ja tietokannat (5 op)
Tietoverkot ja tietoturva (5 op)
Professional Communication in English (5 op)
Johtaminen ja esimiestyöskentely (5 op)
Projektinhallinta ja viestintä (5 op)

Tutustu opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen kuvauksiin tarkemmin >>

Opintojen toteutus

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka sisältävät lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Lähiopintoja järjestetään keväällä 2020 torstai-iltaisin klo 16-20 joka viikko sekä perjantaisin klo 8-16 noin kolmen viikon välein.

Opiskelu sopii siis myös työssäkäyville, joilla on töissään mahdollisuus joustavuuteen. Lähiopetuspäivien ulkopuolella tehdään oppimistehtäviä ja projekteja sekä itsenäisesti että ryhmätöinä. Opiskelussa hyödynnetään virtuaalisia oppimisympäristöjä ja nykyaikaista viestintäteknologiaa. Opintojen itsenäinen luonne edellyttää opiskelijoilta itseohjautuvuutta ja opiskelumotivaatiota. Opiskelija saa tukea ja ohjausta opintojensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Lähiopinnot järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa). Opinnot alkavat torstaina 5.3. klo 16.

Opintoihin hakeminen

Maaliskuussa 2020 alkaviin polkuopintoihin ilmoittaudutaan 6.-10.2.2020. Valinta polkuopintoihin tehdään valintahaastattelun perusteella, johon kutsutaan ilmoittautuneita noin puolitoistakertainen määrä opintojen aloituspaikkoihin nähden. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan valintahaastattelun tulos huomioiden.

Valintahaastattelussa arvioidaan motivaatiota ja sitoutumista opiskeluun koko opiskeluvuoden ajaksi, oppimisvalmiuksia sekä alalle soveltuvuutta.

Valintahaastattelut pidetään perjantaina 14.2.2020 Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa) klo 8 alkaen. Ilmoittautuminen haastatteluun on klo 7.00 - 7.55 kampuksen ala-aulassa. Saat tietää tarkemman haastatteluaikasi ilmoittautumisen yhteydessä. Suuren hakijamäärän vuoksi annettua haastattelupäivää ei voi vaihtaa. Ota haastatteluun mukaasi viimeisin koulutodistuksesi tai opintosuoritusote.

Kaikille polkuopintoihin hyväksytyille järjestetään yhteinen infotilaisuus opintojen alussa. Tilaisuuteen järjestetään myös etäyhteys.

Voit lukea lisää polkuopiskelusta täältä >>

 

Lisätietoja: