Siirry sisältöön

Tutkimushoitajakoulutus – lahjoituskampanja

Tutkimushoitajille ei tähän asti ole ollut saatavilla laajasti, avoimesti saatavilla olevaa koulutustarjontaa. Laurea-ammattikorkeakoulu, Suomen suurin sairaanhoitajien kouluttaja, on kehittämässä tähän ratkaisua.

Suunnittelemme avoimen ammattikorkeakoulun opintoina suoritettavaa 30 opintopisteen kokonaisuutta, joka keskittyy tutkimushoitajan osaamiseen. Koulutus on vaativuustasoltaan EQF 7, eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon / maisteritason opintoja vastaava. Koulutus on hyväksiluettavissa osana mahdollisia YAMK-tason opintoja jatkossa.

Koulutus on suunniteltu jatkokoulutukseksi jo sairaanhoitajan koulutuksen saaneille. Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi ja se on avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaa, eli avoin kaikille kiinnostuneille.

Koulutuksen on suunniteltu käynnistyvän vuonna 2022.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tuottaa tutkimushoitajan tehtävissä vaadittavat keskeiset osaamiset, jolloin koulutuksen käynyt pystyy ottamaan vastuuta kliinisen tutkimuksen edellyttämistä asiantuntijasairaanhoitajan tehtävistä moniammatillisessa tutkimustiimissä.

  • Tutkimustiedon hankkiminen ja kriittinen arviointi
  • Näyttöön perustuvan kliinisen hoitotyön kehittäminen
  • Tutkimusprotokollat kliinisessä tutkimuksessa
  • Keskeisimmät määrällisen ja laadullisen tutkimuksen menetelmät
  • Kliinisen tutkimuksen eettiset ulottuvuudet
  • Tutkimuspotilaan ohjaaminen
  • Tutkimuksesta viestiminen ja informointi
  • Tutkimushoitajan työ moniammatillisessa tiimissä ja yritysyhteistyössä
  • Kliinisen tutkimuksen laatuun vaikuttavat tekijät, riskien arviointi ja ennakointi

Taustaa

Lääketieteellinen tutkimus, uusien lääkkeiden ja hoitomuotojen kehittäminen ja lääketieteelliset innovaatiot ovat ajankohtaisempia kuin koskaan.

Suomalaisessa toimintakentässä on kuitenkin haaste, joka hidastaa kliinistä tutkimusta ja lääkkeiden ja hoitojen kehittämistä: Kliiniseen tutkimukseen erikoistuneita tutkimushoitajita ei ole tarpeeksi. Sekä kliinisellä lääketutkimuksella että kliinisellä tutkijalähtöisellä tutkimuksella on tarpeita tutkimushoitajien lisäämiseen ja tutkimushoitajan uramahdollisuuksien kehittämiseen.

Tarvitsemme lisää koulutettuja, kliinisen tutkimuksen erityispiirteitä, tutkimusmenetelmiä, etiikkaa ja potilastyötä tuntevia ammattilaisia.

Lahjoituskampanja

YAMK-tason tutkimushoitajakoulutus on kokonaan uusi, ja sen kehittäminen vaatii panostuksia. Osallistumalla lahjoituskampanjaamme voit auttaa tämän uuden koulutuksen rakentamisessa. Tutkimushoitajakoulutus-lahjoituskampanjaan kohdistetut lahjoitusvarat käytetään koulutuksen rakentamiseen ja pilotointiin. Niiden avulla varmistamme osaajien riittävyyden ja tuemme kliinisen tutkimuksen tulevaisuutta.

Mitä saat lahjoituksella

Osallistumalla tutkimushoitajakoulutus-lahjoituskampanjaan autat rakentamaan uutta osaamista, kouluttamaan uusia osaajia, varmistamaan kliinisen tutkimuksen menestystä ja yhteiskuntamme tulevaisuutta. Halutessasi saat lahjoittajaorganisaation tai yksityisen lahjoittajan nimen näkyviin Laurean kampuksille ja tutkimushoitajakoulutusohjelman viestinnän yhteyteen.

Ota yhteyttä! Kerromme lisää koulutuksen suunnitelmista ja lahjoituskampanjan yksityiskohdista.

Lisätietoja: