Siirry sisältöön

Tue tulevaisuutta - Lahjoita Laurealle

Laurea-ammattikorkeakoulu on ihmistä lähellä oleva yhteisö. Meillä opiskelijat oppivat yhdessä työelämän kanssa. Me uskomme, että yhdessä olemme enemmän. Yhdessä kumppaneidemme kanssa, aidossa ja tasavertaisessa vuorovaikutuksessa saamme aikaan parempia tuloksia ja kehitämme yhteistä osaamistamme.

Tue tulevaisuuden osaajien koulutusta

Lahjoittamalla Laurealle voimme yhdessä varmistaa entistä laadukkaamman koulutuksen lähes 8000 opiskelijallemme. Samalla tuet myös kampuspaikkakuntiemme elinvoimaisuutta sekä vahvistat tulevaisuuden osaamista Uudellemaalle ja koko Suomelle. 

Laurea kouluttaa uusia osaajia sosiaali- ja terveysalalla, liiketaloudessa, matkailu- ja palveluliiketoiminnassa, turvallisuudessa, kauneudenhoitoalalla ja rikosseuraamusalalla. AMK-tasoisten tutkintojen lisäksi Laurea tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittää osaamista useissa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa sekä suomeksi että englanniksi. Työelämäyhteyksiä korostavien koulutusten vaikuttavuudesta kertoo opiskelijoidemme hyvä työllistyminen valmistumisen jälkeen.

Lue vaikuttavuusraporttimme (pdf)

Lisätietoja Laureaa ohjaavista periaatteista löydät strategiastamme.

Kohdistamalla lahjoituksen koulutusalalle autat varmistamaan tulevaisuuden osaajien riittävyyden itsesi tai edustamasi organisaation kannalta tärkeillä aloilla. Autat tukemaan myös alueellista elinvoimaisuutta. Laurean opiskelijoiden läsnäolo on tärkeä osa kampuspaikkakuntiemme ja niiden lähialueiden elämää. 

Varainhankinnan tuottoja on tarkoitus käyttää opiskelumahdollisuuksien lisäämiseen ja opetuksen kehittämiseen. 

Tietoa lahjoittajalle

Yli 10 000 euron lahjoitukset voi kohdentaa suoraan valitsemallesi koulutusalalle. Yli 850 euron lahjoituksen voi vähentää verotuksessa ns. lahjoitusvähennyksen avulla, joko henkilöverotuksessa (tuloverolaki 98 a §) tai elinkeinoverotuksessa (tuloverolaki 57 §).

Lahjakirja (pdf)

Varainkeruu -esite (pdf)

Tue opiskelijoita

Lahjoita tulevaisuuteen

Jokaisella lahjoituksella on merkitystä. Korkeakoulun kehittämiseen osoitetut lahjoitukset käytämme opiskelijoidemme hyväksi.

Lahjoita tästä


 

Miksi koulutusta kannattaa tukea?

Tietoa keräysluvasta

  • Rahankeräysluvan saaja; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy (1046216-1)
  • Rahankeräysluvan myöntäjä; Poliisihallitus
  • Luvan numero ja myöntämisajankohta; RA/2018/16 4.1.2018
  • Keräyksen toimeenpanoaika ja toimeenpanoalue; Lupa on voimassa 04.01.2018 - 31.12.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
  • Kerättävien varojen käyttötarkoitus; Ammattikorkeakoululaissa (932/2014) tarkoitetulla ammattikorkeakoululla on oikeus toimeenpanna rahankeräyksiä varojen hankkimiseksi mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetuista tehtävistä huolehtimiseen sekä vuosina 2017 - 2019 ammattikorkeakoulun pääomittamiseen. (24.3.2017/166). Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin. Lisäksi kerättyjä varoja voidaan käyttää ammattikorkeakoulun pääomittamiseen
  • Aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää; Vuosittain, budjetin mukaisesti
  • Käytännön toimeenpanija; Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja: